23
Sun, Apr
13 Artikel Baru

KISAH sebelum Rasulullah SAW bertolak ke Tabuk, orang-orang munafik membina bangunan yang mereka namakan masjid. Mereka membinanya bukan demi kerana Allah SWT tetapi untuk tujuan menyambut kehadiran seorang yang bernama Abu Amir ar-Rahib.

Abu Amir ar-Rahib adalah seorang yang sangat aktif dalam membakar semangat kaum musyrik Makkah dalam pertempuran Uhud. Ia lalu memeluk agama Kristian dan berangkat menemui Maharaja Rom yang juga penganut agama Kristian.

Maharaja Rom menjanjikan sokongan kepada Abu Amir ar-Rahib untuk memimpin masyarakat Madinah. Komunikasi antara Abu Amir dengan rakan-rakannya di Madinah berlanjut, dan untuk itulah kaum munafik mendirikan tempat berkumpul bagi para penyokongnya sambil menanti kedatangannya.

Ketika Bani Amir selesai membangun Masjid Quba di pinggiran Madinah, mereka mengundang Rasulullah SAW untuk solat di sana dan Rasul memperkenankan permintaan mereka.

Bani Ghanim bin Auf, pengasas pembangunan masjid kaum munafik, mengundang juga Rasulullah SAW, tetapi ketika itu Rasul sedang bersiap-siap menuju Tabuk.

Sekembalinya dari Tabuk dan setelah selesainya pembangunan masjid Bani Ghanim itu, Rasulullah SAW bersiap-siap menuju ke sana untuk solat, tetapi sebelum melangkah turun firman Allah surat AT-Taubah (9) ayat 107 yang ertinya: "Dan orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan terhadap orang-orang Mukmin secara khusus, dan masyarakat secara umum, dan untuk kekafiran dan tujuan pengingkaran kepada Allah SWT serta untuk memecah belah antara orang-orang mukmin..."

Begitu turun ayat ini, Rasulullah SAW membatalkan niatnya berkunjung ke Masjid Bani Ghani bahkan memerintahkan beberapa orang untuk pergi menghancurkannya. Lokasi bangunan masjid ini dijadikan Rasulullah SAW sebagai tempat pembuangan bangkai dan najis.

sumber islampos.com

IRSYAD AL-HADITH SIRI KE-180: DOA-DOA UNTUK MELANGSAIKAN HUTANG
Ditulis oleh Muhammad al-Hanif
Diterbitkan: 07 April 2017

Soalan: Apakah doa agar mudah melangsaikan hutang?

Jawapan:

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, isteri dan ahli keluarga baginda SAW, para sahabat baginda SAW serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah baginda SAW.

Para fuqaha’ telah mendefinisikan hutang pada istilah syara’ sebagai ‘pemberian hak milik sesuatu barangan kepada orang lain dengan syarat orang tersebut memulangkan semula gantinya tanpa sebarang tambahan.’ Lihat: Mustafa al-Khin, Mustafa al-Bugha, Ali Syarbaji, al-Fiqh al-Manhaji. jil. 6. hlm. 101.

Berbalik kepada soalan di atas, berkenaan dengan amalan agar mudah melangsaikan hutang. Terdapat beberapa hadis yang baik untuk diamalkan kepada setiap orang yang terbeban dengan hutang.

Di sini kami bawakan hadis berkenaan dengan doa agar dimudahkan melangsaikan hutang, antaranya:

Hadis Abu Said al-Khudri RA. Daripada Abu Said al-Khudri RA katanya: “Rasulullah SAW telah masuki masjid. Tiba-tiba terdapat seorang sahabat bernama Abu Umamah RA sedang duduk di sana. Beliau bertanya: “Wahai Abu Umamah, kenapa aku melihat kau sedang duduk di dalam masjid sedangkan bukan luar waktu solat?” Abu Umamah menjawab: “Dukacita dan hutang menyelubungiku wahai Rasulullah!” Rasulullah menjawab: “Mahukah kamu aku ajarkan kepada kamu satu doa jika kamu membacanya Allah akan menghilangkan rasa dukacitamu dan melangsaikan hutangmu.” Abu Umamah menjawab: “Sudah tentu, wahai Rasulullah.” Maka Baginda bersabda: “Ucapkanlah pada tiba waktu pada pagi dan petang bacaan ini:
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

Maksudnya: “Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kedukaan dan kesedihan. Aku berlindung kepada Engkau dari sifat lemah dan malas. Aku berlindung kepada Engkau dari sifat pengecut dan bakhil. Dan aku berlindung kepada Engkau dari bebanan hutang dan penindasan manusia.”

Abu Umamah RA berkata: “Setelah membaca doa tersebut, Allah menghilangkan kedukaanku dan melunaskan hutangku.”
Riwayat Abu Daud (4/353)

Hadis ‘Aisyah R.Anha. Bahawa ‘Aisyah R.Anha memberitahu, bahawa Nabi SAW berdoa dalam solat sebelum salam:

اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ

Maksudnya: “Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau dari azab kubur, dan aku berlindung dengan Engkau dari fitnah Dajjal, dan aku berlindung dengan Engkau dari fitnah semasa hidup dan saat kematian. Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau dari dari perbuatan dosa dan kesusahan hutang.”
Riwayat al-Bukhari (832) dan Muslim (129)

Imam al-Hafiz Ibn Hajar menyebut bahawa makna bagi kalimah maghram ialah dain iaitu hutang. Dikatakan yang dikehendaki dengan al-Maghram ialah apa yang diperhutangkan sama ada perkara harus atau tidak, kemudia orang yang berhutang tidak mampu untuk membayarnya.” Lihat: Ibn Hajar al-Asqalani. Fath al-Bari. jil 2. hlm. 371.

Daripada Suhail, beliau berkata: “Abu Soleh memerintahkan kepada kami apabila salah seorang di antara kami hendak tidur, hendaklah berbaring sebelah kanan kemudian mengucapkan:
اَللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَاْلإِنْجِيْلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ. اَللَّهُمَّ أَنْتَ اْلأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ اْلآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ، اِقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ

Maksudnya: “Ya Allah! Tuhan yang menguasai langit ketujuh-tujuh langit, Tuhan yang menguasai ‘Arsy yang agung, Tuhan kami dan Tuhan kepada segala sesuatu. Tuhan yang membelah butir tumbuh-tumbuhan dan biji benih, Tuhan yang menurunkan Taurat, Injil dan Furqan (Al-Quran). Aku memohon perlindungan dengan-Mu daripada segala kejahatan sesuatu yang Engkau memegang rambut hadapannya (yakni semua makhluk dibawah kekuasaan Allah). Ya Allah! Engkau-lah yang awal, sebelum-Mu tidak ada sesuatu. Engkaulah yang terakhir, setelah-Mu tidak ada sesuatu. Engkau-lah yang Zahir, tidak ada sesuatu di atas-Mu. Engkau-lah yang Batin, tidak ada sesuatu yang terlepas daripada-Mu. Langsaikanlah hutang kami dan berilah kepada kami kekayaan hingga terlepas daripada kefakiran.”
Riwayat Muslim (2713)

Imam Nawawi rahimahullah menyebut: “Yang dikehendaki dengan maksud hutang adalah kewajiban pada Allah SWT dan kewajiban terhadap hamba seluruhnya, ianya merangkumi segala macam jenis kewajiban.” (Lihat: Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syarf al-Nawawi. Syarh al-Nawawi ‘ala Muslim. juz. 17. hlm. 36). Beirut. Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi.

Hadis Ali RA. Daripada Ali RA, bahawa seorang hamba mukatab telah datang menemuinya dan berkata: “Sesungguhnya aku tidak mampu untuk melangsaikan hutang perjanjian dengan tuan aku (perjanjian kitabah iaitu antara hamba dengan tuannya untuk pembebasan dirinya), maka tolonglah aku! Maka Saidina Ali RA berkata: “Mahukah kamu aku ajarkan kepadamu doa yang telah Rasulullah SAW ajarkan kepada mereka. (Iaitu) Jika kamu dibebani hutang yang setinggi bukit, Allah akan selesaikanya untuk kamu? Saidina Ali berkata: “Katakanlah:

اللَّهُمَّ اكْفِنِى بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِى بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

Maksudnya: “Ya Allah! Cukupkanlah aku dengan dengan yang halal dan jauhkanlah aku daripada yang haram, dan cukupkanlah aku dengan kurniaan-Mu daripada bergantung kepada selain-Mu.”
Riwayat al-Tirmizi. Hadis hasan sahih.

Semoga dengan sedikit perkongsian ini dapat memberikan kita kefahaman dan keyakinan kepada Allah SWT. Amiin.

AL-KAFI #598: HUKUM NIKAH SYIGHAR
Ditulis oleh Muhammad Fahmi Rusli
Diterbitkan: 01 April 2017
 
Soalan:

Apakah yang dimaksudkan dengan nikah syighar dan apakah hukumnya ?

Jawapan:

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami ucapkan kepada Allah S.W.T. Selawat dan salam dipanjatkan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W, para isteri dan ahli keluarga baginda, para sahabat, serta golongan yang mengikuti jejak langkah baginda sehingga hari kiamat.

Nikah syighar adalah suatu bentuk perkahwinan yang mana seorang lelaki itu mengahwinkan anak perempuannya atau sesiapa yang berada di bawah wilayahnya seperti anak perempuan atau saudara perempuannya kepada lelaki lain dengan syarat lelaki itu turut mengahwinkan anak perempuan atau saudara perempuannya kepada lelaki tersebut. Di antara maksud lain bagi syighar adalah perbuatan anjing yang mengangkat sebelah kakinya untuk kencing. Maka sebahagian ulama berpendapat, beginilah buruknya perbuatan nikah syighar sama seperti buruknya keadaan anjing tersebut. Lihat Ihkam Al-Ahkam Syarah Umdah Al-Ahkam, Ibn Daqiq Al-Eid (2/559).

Perbuatan nikah syighar ini dilarang di sisi syarak dan ini berdasarkan beberapa riwayat yang sahih. Di antaranya adalah sebuah riwayat daripada Saidina Abdullah Ibn Umar R.anhuma yang berkata:

 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ‏

Maksudnya: Sesungguhnya Rasulullah S.A.W melarang perbuatan al-Syighar. Dan al-Syighar adalah seseorang lelaki itu mengahwinkan anak perempuannya kepada seorang lelaki lain dengan syarat lelaki tersebut mengahwinkan anak perempuannya juga kepadanya tanpa sebarang mahar di antara keduanya.
Riwayat Al-Bukhari (5112)

Nas di atas jelas menunjukkan berkenaan bentuk berlakunya nikah syighar dan juga larangan Rasulullah S.A.W berkenaan hal tersebut. Larangan di dalam hadis tersebut jelas menunjukkan bahawa perbuatan ini adalah haram hukumnya. Ini berdasarkan sebuah kaedah fekah yang masyhur:

النَّهْيُ يَقْتَضِي التَّحْرِيم

Maksudnya: Larangan itu membawa hukum haram.

Imam Ibn Daqiq Al-Eid Rahimahullah apabila mensyarahkan hadis ini beliau berkata: Hadis ini jelas berkenaan larangan ke atas nikah syighar. Dan para ulama sepakat akan halangan dan larangan ke atas perbuatan ini. Namun para fuqaha berbeza pendapat sekiranya ia telah berlaku adakah akad tersebut fasid (rosak) ataupun tidak. Sebahagian mereka berpendapat bahawa akad tersebut adalah sahih, dan yang wajib adalah memberikan mahar misil. Manakala Imam Al-Syafie berpendapat bahawa akad tersebut adalah batil. Lihat Ihkam Al-Ahkam, Ibn Daqiq Al-Eid (2/559).

Imam Al-Nawawi Rahimahullah sendiri cenderung kepada pendapat Imam Al-Syafie di dalam isu ini. Kerana itu beliau meletakkan hadis di atas ini di dalam bab pengharaman nikah syighar dan batalnya ia di dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim. Kata beliau: Nikah Syighar adalah bentuk pernikahan jahiliah. Para ulama telah berijma’ bahawa ia suatu perbuatan yang dilarang. Lihat Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, Al-Nawawi (9/544).

Begitu juga terdapat sebuah riwayat yang turut datang daripada Ibn Umar R.anhuma bahawa Rasulullah S.A.W bersabda:

لاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ

Maksudnya: Tidak ada syighar di dalam Islam.
Riwayat Muslim (1415)

Daripada hadis di atas, jelaslah kepada kita bahawa tidak ada sebarang bentuk syighar pun di dalam syariat Islam. Ini kerana, penafian syighar di dalam hadis di atas datang dalam bentuk al-Nakirah fi siyaq al-Nafy yang membawa erti keumuman. Demikian juga kalimah La Al-Naafiyah di dalam hadis di atas membawa erti nafyu al-sihhah iaitu menafikan kesahihan amalan nikah syighar tersebut. Ini bermaksud bahawa nikah al-syighar adalah pernikahan yang batil.

Bentuk pernikahan seperti ini pada asalnya pernah dilakukan oleh segelintir para salaf terdahulu. Ini dinyatakan di dalam sebuah riwayat daripada Abd Al-Rahman bin Hurmuz Al-A’raj beliau berkata:

 أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ، أَنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ ابْنَتَهُ وَأَنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنَتَهُ وَكَانَا جَعَلاَ صَدَاقًا فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ يَأْمُرُهُ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا وَقَالَ فِي كِتَابِهِ هَذَا الشِّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

Maksudnya: Sesungguhnya Al-Abbas bin Abdullah Ibn Abbas telah mengahwinkan anak perempuannya kepada Abdul Rahman bin Al-Hakam. Manakala Abdul Rahman mengahwinkan anak perempuannya kepada Al-Abbas dan mereka berdua menyediakan mahar. Maka Mu’awiyah menulis surat kepada Marwan mengarahkannya supaya memisahkan di antara keduanya. Kata Mu’awiyah di dalam suratnya: Ini adalah Al-Syighar yang dilarang oleh Nabi S.A.W.
Riwayat Abu Daud (2075)

Nas di atas jelas menunjukkan bahawa nikah syighar itu tetap berlaku dan dilarang sama ada dinyatakan bersamanya mahar ataupun tidak. Kerana itulah fekah Saidina Mu’awiyah pada ketika itu mengarahkan supaya dipisahkan di antara kedua pasangan yang melakukan perbuatan ini.

Hikmah Larangan

Berikut merupakan beberapa sebab dan faktor mengapa nikah syighar ini dilarang di sisi syarak. Di antaranya adalah:

Kerana perkahwinan tersebut membawa kepada paksaan ke atas wanita untuk bernikah dengan seseorang yang dia tidak sukai.
Ia juga memberikan kelebihan dan memberatkan maslahah wali ke atas maslahah orang perempuan. Yang demikian ini merupakan suatu yang mungkar dan menzalimi kaum wanita.
Perbuatan ini juga menghalang orang perempuan mendapatkan mahar misil yang berhak ke atas mereka.

Kesimpulan

Setelah kami meneliti isu ini dengan sebaiknya, kami cenderung kepada pandangan yang menyatakan bahawa nikah sebegini adalah suatu perbuatan yang batil. Ini dengan mengambil kira terdapat unsur paksaan dan kezaliman kepada seorang wanita, di samping mengenepikan haknya untuk mendapatkan mahar yang selayaknya. Semoga Allah S.W.T memberikan kefahaman yang jelas kepada kita semua dalam beragama. Ameen.

IRSYAD AL-HADITH SIRI KE-177: KELEBIHAN SANAD YANG TINGGI
Ditulis oleh Muhammad Mushfique Bin Ahmad Ayoup @ Ayub
Diterbitkan: 24 Mac 2017

Soalan: Apakah kelebihan sanad yang tinggi?

Jawapan :

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga baginda SAW, sahabat baginda SAW serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah baginda SAW.

Ilmu sanad merupakan salah satu ilmu atau tradisi ilmu yang diwarisi oleh umat Islam yang diambil daripada generasi terdahulu. Untuk itu, tradisi ini masih dijaga dan diamalkan sehingga ke masa kini. Selain itu, mencari sanad yang tinggi adalah merupakan sunnah bagi generasi salaf (yang terdahulu). Perkara ini diungkapkan sendiri oleh Imam Ahmad:

طَلَبُ الْإِسْنَادِ الْعَالِي سُنَّةٌ عَمَّنْ سَلَفَ

Maksudnya: “Mencari sanad yang tinggi merupakan sunnah orang terdahulu”. [Lihat: Muqaddimah Ibn Solah, 256]

Tambahan pula, antara bukti atau kesungguhan yang ditunjukkan oleh para ulama’ terdahulu dalam memelihara tradisi ilmu ini adalah dengan mengembara bagi mencari hadith. Di dalam ilmu hadith terdapat satu bab yang dinamakan “Rehlah Dalam Mencari Hadith”. Pada bab ini dinyatakan antara kisah-kisah menarik yang berlaku kepada generasi terdahulu dalam kesungguhan mereka mencari hadith atau memburu sanad yang tinggi. Perkara ini penting kerana ia boleh menjaga ketulenan atau kesahihan sesebuah hadith.

Kisah-Kisah Pengembaraan Para Ulama’ Dalam Mencari Hadith Atau Sanad

Antara kisah-kisah yang menunjukkan kesungguhan para ulama’ dalam mencari hadith atau sanad adalah:

Telah berkata Abu al-‘Aliyah al-Riyahi:

إِنْ كُنَّا نَسْمَعُ الرِّوَايَةَ بِالْبَصْرَةِ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ نَرْضَ، حَتَّى رَكِبْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، فَسَمِعْنَاهَا مِنْ أَفْوَاهِهِمْ

Maksudnya: “Kami telah mendengar riwayat daripada sahabat-sahabat Nabi SAW di Basrah, maka kami tidak akan redha sehingga kami pergi ke Madinah untuk mendengar sendiri daripada mulut-mulut mereka (sahabat Nabi SAW)”. [Lihat: Sunan al-Darimi, 464/1]

Telah berkata Said bin al-Musayyib:

إِنْ كُنْتُ لَأَسِيرُ اللَّيَالِيَ وَالْأَيَّامَ فِي طَلَبِ الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ

Maksudnya: “Sesungguhnya aku akan berjalan bermalam-malam serta berhari-hari demi mencari sebuah hadith sahaja”. [Lihat: Jami’ Bayan al-Ilmi, 396/1]

Telah berkata Abi Qilabah:

أَقَمْتُ بِالْمَدِينَةِ مَا لِي بِهَا حَاجَةٌ إِلَّا رَجُلٌ عِنْدَهُ حَدِيثٌ وَاحِدٌ لِأَسْمَعَهُ مِنْهُ

Maksudnya: “Aku bermuqim di Madinah dengan tiada tujuan melainkan terdapat sorang lelaki yang mempunyai sebuah hadith sahaja dan aku ingin mendengarnya daripadanya”. [Lihat: al-Muhaddith al-Fasil, 223/1]

Rentetan daripada ini, maka berlakulah apa yang dinamakan sebagai mencari sanad yang tinggi. Tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan adalah supaya sanad yang didapatinya itu lebih hampir kepada Nabi SAW dan terdapat keberkatan padanya. Selain itu juga, tradisi ini dapat menjaga hadith-hadith ini daripada diselewang atau diubah akan keasliannya. Untuk itu, tradisi dan ilmu sanad ini sangat penting dan ia perlu diteruskan dan dikembangkan sehingga ke hari ini.

Penutup

Kesimpulannya, mencari sanad yang tinggi merupakan tradisi ulama silam dan tradisi perlu dijaga kerana ia hanya terdapat dalam agama Islam sahaja. Ini kerana, ilmu sanad ini tidak dimiliki oleh agama-agama yang lain. Kami menutup perbahasan ini dengan kata-kata daripada Yahya bin Ma’in ketika beliau sakit dan wafat akibat daripada penyakit itu:

مَا تَشْتَهِي؟ قَالَ: بَيْتٌ خَالِي، وَإِسْنَادٌ عَالِي

Maksudnya: “Apa yang kamu harapkan (inginkan)?”. Beliau menjawab: “Rumah lapang (tidak banyak gangguan atau tidak mempunyai harta benda yang banyak) dan juga sanad yang tinggi” . [Lihat: Muqaddimah Ibn Solah, 256]

Akhirnya, semoga Allah memberi kita kekuatan dan kesungguhan dalam menuntut ilmu serta menggolongkan kita dalam kalangan hamba-hamba-Nya yang berjaya di dunia dan di akhirat.

Wallahua’lam

AL-KAFI #600: HUKUM DARAH KELUAR DISEBABKAN MEMAKAN UBAT
Ditulis oleh Muhammad Mushfique Bin Ahmad Ayoup @ Ayub
Diterbitkan: 07 April 2017

Soalan: Saya ingin bertanya bagi pihak isteri saya. Ketika hari terakhir haid selama 14 hari,  dia telah memakan ubat (provera) dari hospital untuk mengeluarkan darah yang menebal didinding rahim selama 5 hari (2biji 3kali sehari). Darah keluar setelah tamat tempoh memakan ubat tersebut. Adakah darah yang keluar kerana memakan ubat tersebut dikira haid dan bolehkah menunaikan solat?

Jawapan: Sebelum kami menjawab persoalan di atas, suka bagi kami untuk menyatakan terlebih dahulu berkaitan definisi haid. Haid adalah darah yang keluar dari kemaluan depan wanita dalam keadaan normal bukan kerana melahirkan anak pada waktu yang diketahui berbeza dengan nifas. [Lihat: al-Iqna’, 137]

Di dalam mazhab al-Syafie tempoh minimum bagi haid adalah sehari semalam. Manakala tempoh maksimum bagi haid adalah selama 15 hari. [Lihat: Minhaj al-Tholibin, 37] Jika darah yang keluar selepas daripada itu, maka ia dihukum sebagai darah istihadah atau darah yang keluar disebabkan oleh penyakit.

Untuk itu, bagi darah yang keluar selepas daripada 15 hari maka ia tidak dikira sebagai darah haid dan solat adalah wajib ditunaikan pada waktu itu.

Para fuqaha’ telah meletakkan hukum bagi wanita istihadhah (keluar darah disebabkan sakit) ini di dalam kategori orang yang uzur dalam erti kata lain orang yang terdapat padanya hukum yang khusus bagi golongan seperti ini. Para fuqaha’ juga telah meletakkan beberapa garis panduan bagi golongan seperti ini dan di sini kami ringkaskannya seperti berikut: [Lihat Al-Mu’tamad fi al-Fiqh al-Syafi’e, 122-124/1]

Solat dan juga ibadah lain yang memerlukan wudhu’ tidak gugur disebabkan darah yang keluar selepas daripada tempoh maksimum haid tersebut.

Perlulah dibersihkan dahulu bahagian kemaluan dan kemudian diletakkan sesuatu yang boleh menutup bahagian kemaluan tersebut seperti tuala wanita.

Wajib segera menunaikan solat selepas berwudhu’ bagi mengurangkan hadas tersebut melainkan jika disebabkan oleh maslahah seperti mendengar azan, menunggu iqamah, menunggu jemaah untuk hadir solat berjemaah, mencari kiblat, menuju ke masjid, mencari sutrah dan lain-lain lagi.

Wajib berwudhu’ bagi setiap kali solat fardhu dan dibolehkan bagi wudhu’ tersebut untuk satu solat fardhu dan beberapa solat sunat yang mengiringi solat fardhu tersebut.

Justeru, wajib bagi isteri tersebut untuk menunaikan solat sekalipun ada darah yang keluar semasa 15 hari suci. Jika darah itu berterusan keluar sehingga lebih daripada 15 hari waktu suci dan memasuki fasa kitaran baru bagi haid, maka hendaklah dianggap darah yang keluar itu sebagai darah haid dan ditinggalkan solat.

Semoga Allah SWT memberi kita taufiq dan hidayah dalam melaksanakan setiap amal ibadah kita. Amin.

Wallahua’lam

AL-KAFI #597: LAFAZ TALAK KETIKA MARAH, TIDAK JATUH?

    Ditulis oleh Umar Mukhtar Mohd Noor    
    Diterbitkan: 29 Mac 2017

Soalan:

Benarkah talak tidak jatuh jika disebutkan ketika marah?

Jawapan:

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga baginda SAW, sahabat baginda SAW serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah baginda SAW.

Di dalam mazhab al-Syafie, talak yang dilafazkan secara sarih (jelas, seperti cerai dan talak) dan ditujukan kepada isteri, oleh suami, adalah jatuh meskipun dilafazkan tanpa niat. Pengecualian diletakkan pada enam keadaan;

    Orang yang tidur
    Orang yang gila
    Orang yang sabq al-lisan (terlepas cakap).
    Orang yang menyeru; yakni jika seseorang itu memiliki isteri yang bernama “Taliq” yang bermaksud orang yang diceraikan.
    Penggunaan lafaz yang tidak difahami
    Dipaksa dan mabuk bukan kerana maksiat

Rujuk al-Muʿtamad fi al-Fiqh al-Syafie oleh Syeikh Muhammad al-Zuhaili (4/163-166)

Bagi  keadaan yang keenam, sandaran nabawiyyah yang digunakan adalah hadis Rasulullah SAW:

لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ

Maksudnya: Tidak berlaku talak dan pembebasan hamba yang dilakukan dalam keadaan Ighlaq.

Riwayat Abu Daud (2193)

Berkata al-Syaukani dalam Nail al-Autar (6/279): “Maksud ‘fi ighlaq’... para ulama al-gharib (pakar dalam istilah-istilah yang sulit) menafsirkannya sebagai paksaan. Ini diriwayatkan daripada Ibn Qutaibah, al-Khattabi, Ibn Sayyid dan selain mereka. Dikatakan maksudnya ialah gila tetap al-Mutarrizi mengecualikannya. Dikatakan juga maksudnya adalah marah. Inilah yang terdapat dalam Sunan Abi Daud, satu riwayat daripada Ibn al-A`rabi dan tafsiran Imam Ahmad. Akan tetapi Ibn Sayyid mengkritik: “Kalau begitu tidak akan pernah berlaku talak kerana seseorang itu tidak mentalakkan melainkan dalam keadaan marah." Berkata Abu Ubaidah: Ighlaq itu penyempitan.”

Justeru dalam mazhab al-Syafie, talak yang dijatuhkan ketika marah adalah sah. Namun kami juga cenderung juga kepada pendapat jika marah itu sifatnya melampau sehingga hilang akal dan perasaan, seperti orang gila, maka tidak jatuh talak. Bagi kedua-dua keadaan, memandangkan lafaz itu disebut secara sarih, hendaklah isteri atau suami itu wajib segera merujuk kepada Mahkamah Rendah Syariah setempat bagi Permohonan Pengesahan Lafaz Cerai kerana urusan talak ini adalah urusan yang serius berkait dengan tujuan Syariah iaitu penjagaan nasab, keluarga dan keturunan.  

Semoga Allah memelihara kita daripada bermudah-mudah dan bermain-main dalam isu talak.

Wallahua’lam.

SEJARAH peradaban manusia mencatat banyak nama yang menggoreskan kisah di lembaran-lembaran zaman tentang kepakaran tentera yang layak ditiru. Di antara tokoh tentera yang paling cemerlang adalah panglima Islam Khalid bin al-Walid radhiallahu 'anhu. Ia berada di puncak para ahli strategi militer. Kesimpulan itu berangkat dari kemampuannya menggetarkan benteng-benteng Parsi dan Romawi dalam hitungan tahun yang singkat sahaja -atas izin Allah. Padahal dua kerajaan itu adalah kerajaan kuasa besar. Kerana kepimpinan ketenteraan, Islam tersebar di Jazirah Arab, Iraq, dan Syam dengan mulia dan penuh wibawa.

Saking dahsyat dan hebatnya tipu daya (strategi) Khalid dalam berperang, sampai-sampai Abu Bakar memujinya dengan ucapan, "Demi Allah, orang-orang Rom akan lupa dengan tipu daya syaitan karena (kedatangan) Khalid bin al-Walid". Abu Bakar radhiallahu 'anhu juga mengatakan, "Para wanita tidak akan mampu lagi melahirkan seseorang seperti Khalid".

Kaum muslimin mengenalnya dengan sebutan Saifullah (pedang Allah). Sebutan itu melekat bermula pada masa Rasulullah menyebutnya demikian di hari keislamannya, "Engkau adalah pedang di antara pedang-pedang Allah yang Dia hunuskan kepada orang-orang musyrik".

Strategi Khalid bin al-Walid di Perang Mu'tah

Di Perang Mu'tah -perang yang terjadi pada tahun 8 H-, 3000 pasukan Islam dikepung oleh 100.000 pasukan Romawi. Pada masa itu, tiga panglima pasukan kaum muslimin gugur di Mu'tah: Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah radiallahu 'anhum. Kemudian orang-orang mengangkat Khalid bin al-Walid menjadi panglima.

Sedar dengan jumlah yang tidak sepadan, Khalid membuat taktik mundur yang begitu rapi. Gerakan mundur yang dirancang sedemikian rupa sehingga musuh takut untuk mengejar. Strategi yang unik, mundur dari medan perang, tetapi musuh yang jumlahnya sangat besar, tersusun, dan bersenjata lengkap malah merasa ketakutan. Sehingga mereka tidak berani mengejar. Kaum muslimin pun pulang dengan selamat. Malah, selepas peperangan, taktik itu memberikan ketakutan yang membekas. Pasukan Romawi yang sebelumnya meremehkan kaum muslimin, kini melihat mereka sebagai musuh yang menakutkan.

Peranan Besar Menghadapi Orang-Orang Murtad

Setelah Rasulullah ﷺ wafat, Abu Bakar ash-Shiddiq diangkat menjadi pengganti beliau. Di masa itu, berlaku gelombang kemurtadan. Sebahagian kabilah yang dulunya muslim, kemudian keluar dari Islam. Yang dulu, membayar zakat di zaman Nabi ﷺ, kini tidak lagi menunaikannya. Madinah mendapat ancaman. Dasar berani pun harus diputuskan oleh khalifah baru.

Abu Bakar menetapkan dasar dan sikap tegas atas kesalahan ini. Ia mengutus panglima perangnya, Khalid bin al-Walid untuk menutup mulut pembangkangan. Melalui keputusan tegas Abu Bakar dan kemampuan tentera Khalid, Allah ﷻ kembalikan kewibawaan kaum muslimin di Jazirah Arab.

Membebaskan Negeri-Negeri Iraq

Setelah khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq memuktamadkan urusan dalam negeri, mulailah beliau berfikir mengamankan daerah perbatasan. Khususnya wilayah-wilayah yang berdekatan dengan Parsi dan Romawi. Kerana bukan rahsia lagi, dua kerajaan besar ini tengah mempersiapkan diri menyerang Daulah Islamyah yang baru tumbuh.

Abu Bakar mengutus panglima-panglima terbaiknya untuk mengamankan sempadan. Khalid bin al-Walid membawa pasukan besar yang berjumlah 10,000 orang menuju Iraq. Al-Mutsanna bin Haritsah asy-Syaibani menuju wilayah Hirah. Iyadh bin Ghanam ke Daumatul Jandal dan kemudian bergabung ke wilayah Hirah. Dan Said bin al-Ash dengan 7000 pasukan menuju sempadan Palestin. Parsi dan Romawi pun dibuat sibuk oleh negara kecil yang berpusat di Madinah itu.

Khalid bin al-Walid berjaya merebut wilayah selatan Iraq, kemudian menakluk Hirah. Sementara pasukan Iyadh menghadapi kesulitan melawan orang-orang Ghasasinah. Khalid pun datang membantu Iyadh. Setelah itu, ia kembali lagi ke Iraq.

Rencana Menghadapi Romawi di Syam

Ketika Abu Bakar ash-Shiddiq radhiallahu 'anhu mengetahui Heraclius menyiapkan 240,000 angkatan perang untuk menyerang Madinah, ia sama sekali tidak gentar. Abu Bakar tidak merasa kecut sehingga merasa perlu merendahkan diri dan mengikat perjanjian damai dengan Maharaja Rom itu. Ia meresponnya dengan mengumumkan jihad ke seluruh Hijaz, Nejd, dan Yaman. Seruannya pun disambut dari segala penjuru.

Setelah para mujahid datang, Abu Bakar menyiapkan empat brigade serang menuju Syam. Empat kumpulan besar ini dipimpin oleh Yazid bin Abi Sufyan, Syurahbil bin Hasnah, Abu Ubaidah bin al-Jarrah, dan Amr bin al-Ash. Kabar persiapan pasukan Arab Islam menuju Syam pun didengar oleh tuan rumah Romawi. Heraclius menyiapkan sambutan untuk tamunya dengan pasukan yang sangat besar. Lebih daripada 120,000 pasukan disiapkan untuk menghadang pasukan Islam dari segala penjuru. Mengetahui besarnya jumlah pasukan musuh, panglima-panglima pasukan Islam berunding dan akhirnya bersepakat meleburkan 4 pasukan menjadi satu kumpulan sahaja. Strategi ini dipersetujui oleh Abu Bakar.

Strategi kaum muslimin juga direspon Romawi dengan menyatukan pasukan besarnya di bawah pimpinan Theodoric, saudara Heraclius. Jarak tempuh dua bulan perjalanan membuat panglima-panglima kaum muslimin ketar-ketir dengan stamina pasukan mereka. Mereka bimbang jarak tersebut membuat semangat tempur dan kesabaran pasukan menguap terdedah kepada teriknya matahari padang pasir. Ditambah lagi materi pasukan musuh yang besar dan lengkap. Mereka pun meminta bantuan kepada Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq.

Surat permohonan bantuan tiba di Madinah. Setelah berbincang dan mengetahui butir-butir keadaan di lapangan, Abu Bakar memandang perlunya peralihan kepimpinan pasukan. Perang besar ini memerlukan seorang pemimpin yang bijak strateginya dan berpengalaman. Ia memerintahkan agar Khalid bin al-Walid yang berada di Iraq berangkat menuju Syam. Abu Bakar perintahkan Khalid membahagi dua pasukannya. Setengah ditinggal di Iraq dan setengah lagi berangkat ke Syam. Pasukan Iraq, Khalid serahkan kepad al-Mutsanna bin Haritsah. Kemudian ia bersama pasukan lain berangkat menuju Yarmuk menambah materi pasukan kaum muslimin di sana.

Strategi ini bertujuan agar aktiviti ketenteraan di Iraq berjalan. Dan pasukan di Syam pun mendapat bantuan.

Daripada pengurusan Pasukan Saat Menuju Syam

Khalid menyiapkan batalion yang kuat. Yang terdiri daripada para panglima pilihan. Seperti: al-Qa'qa 'bin Amr at-Tamimi, Mudarat bin al-Khattab, Mudarat bin al-Azwar, Ashim bin Amr, dll. Sampai akhirnya terkumpullha 10.000 pasukan berangkat menuju Syam.

Kecerdasan strategi tentera Khalid dalam Perang Yarmuk telah tampak sejak mula. Terlihat pada caranya memilih jalan menuju lembah Yarmuk. Ia memilih melewati gurun-gurun yang bergelombang dan mempunyai sumber air yang jarang berlaku, sehingga pergerakan pasukan tidak ketara. Kontur tanah beralun menyembunyikan pasukan dari penglihatan. Sementara sumber air yang jarang membuat orang-orang jarang tinggal atau melewati tempat tersebut. Sehingga kerahsiaan pasukan bantuan pun tetap terjaga. Tentunya strategi ini memerlukan pengenalan terperinci terhadap keadaan alam.

Khalid membincangkan bagaimana penyelesaian keperluan air pasukan dengan penunjuk jalannya, Rafi 'bin Amirah. Rafi 'menyarankan agar semua pasukan membawa air sekemampuan mereka masing-masing. Sedangkan kuda-kuda mereka disiapkan sumber air sendiri. Mereka membawa 20 onta yang besar. Unta-unta meminum air yang banyak. Kemudian pada saatnya nanti, mereka disembelih dan dimanfaatkan simpanan air di tubuh mereka untuk kuda-kuda yang kehausan. Sedangkan dagingnya dimakan oleh pasukan.

Khalid memberi motivasi kepada pasukannya dengan mengatakan, "Kaum muslimin, jangan biarkan rasa lemah menjalari kalian. Dan rasa takut menguasai kalian. Ingatlah, pertolongan Allah itu datang bergantung dengan niat. Dan besarnya pahala itu tergantung pada kadar kesulitan. Seorang muslim wajib untuk tidak bimbang terhadap sesuatu, selama Allah menolong mereka. "

Para pasukan respons kepada seruan Khalid, "Wahai Amir, Allah telah mengumpulkan banyak kebaikan pada dirimu. Lakukanlah strategi yang ada di benakmu dan berjalanlah bersama kami dengan keberkatan dari Allah ".

Laluan perjalanan pasukan Khalid adalah Qarqarah Suwa, Gerbang, Palmyra, al-Qaryatayn, Huwwarin, Marj Rahit, Bosra, dan destinasi terakhir Yarmuk. Pasukan ini berjalan melibas padang pasir di saat malam, pagi, dan menjelang tengah hari. Kerana di waktu-waktu tersebut cuaca tidak panas. Selain menjimatkan tenaga, cara ini juga menjaga penggunaan air agar tidak boros.

Strategi Perang Yarmuk

Sebelum tiba di Yarmuk, pasukan Khalid bertemu dengan pasukan Yazid bin Abi Sufyan, Abu Ubaidah bin al-Jarrah, Amr bin al-Ash, dan Syurahbil bin Hasnah di Ajnadayn. Kemudian para panglima itu berkumpul dan berdiskusi. Khalid berkata, "Jumlah pasukan musuh kira-kira 240,000 orang. Sedangkan jumlah pasukan kita 46,000 orang. Namun Al-Quran yang mulia mengatakan,

كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين

"Betapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. "(QS: Al-Baqarah | Ayat: 249).

Tidak ada sejarahnya, perang dimenangi semata-mata kerana banyaknya jumlah. Tetapi kemenangan itu kerana mereka beriman kepada yang memerintahkannya, lurusnya niat, strategi untuk menang, dan persiapan. "

Setelah memahami idea-idea panglima yang lain dan mengetahui bahawa pasukan Romawi bersatu di bawah komando Theodoric, Khalid memantapkan pilihan menyatukan pasukan muslim di bawah satu komando pula. Strategi ini juga menutup celah syaitan untuk memecah belah pasukan apabila dipimpin oleh banyak pimpinan. Pada hari pertama perang, pasukan dipimpin oleh Khalid. Hari-hari berikutnya panglima yang lain bergilir-gilir menjadi pimpinan pasukan.

Tidak diragukan lagi, Khalid sangat mumpuni dalam mengatur strategi perang. Ia memenangi banyak perang di Semenanjung Arab dan berpengalaman menghadapi negara-negara besar. Kemampuannya mengeluarkan pasukan dari keadaan kritikal juga luar biasa. Dan strategi perangnya selalu berbuah kemenangan.

Khalid mula membahagikan pasukan Arab muslim menjadi 46 bataliyon. Setiap bataliyon terdiri dari 1000 pasukan dan dipimpin seseorang yang tangguh di antara mereka. Kemudian ia membahagikan pasukan-pasukan itu di tengah-tengah pasukan, sayap kanan, dan sayap kiri.

Jantung pasukan terdiri daripada 15 bataliyon di bawa pimpinan Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Pasukan sayap kanan juga terdiri daripada 15 bataliyon yang dipimpin oleh Amr bin al-Ash dan Syurahbil bin Hasnah sebagai wakilnya. Demikian juga pasukan sayap kiri terdiri dari 15 bataliyon yang diketuai oleh Yazid bin Abi Sufyan. Satu bataliyon lain berada di garis belakang. Bataliyon ini dibenarkan bergerak bebas, bergantung keadaan perang. Pimpinan bataliyon akhir ini adalah Ikrimah bin Abi Jahl. Sementara Khalid bin al-Walid berada di tengah-tengah pasukan, memimpin mereka semua dari kedudukan tersebut. Setelah pasukan tersusun rapi, ia memberi semangat kepada mereka untuk berjihad dan bersabar dalam menghadapi musuh.

Khalid menyusun rencana, memerintahkan pasukannya menunggu Rom terlebih dahulu yang memulakan peperangan. Ketika kuda-kuda mereka sudah menyerang garis depan pasukan Islam, Khalid instruksikan agar pasukan tetap membiarkan mereka leluasa hingga masuk jauh ke dalam sehingga garis belakang pasukan. Di belakang, mereka akan diserang hendap pasukan kavaleri (pasukan berkuda) kaum muslimin. Keadaan itu akan memecah pasukan infantri Rom dan kavalerinya. Kaum muslimin pun boleh dengan mudah melibas infantri Rom.

Khalid memilih taktik difensif kerana di belakang mereka ada Kota Madinah yang harus dilindungi. Sedangkan orang-orang Romawi lebih memilih menyerang dahulu kerana mereka berada di lembah Yarmuk yang dikelilingi oleh tiga bukit. Ketika orang-orang Rom sampai di tempat itu, kaum muslimin menyeberangi sungai hingga berada di sisi kanannya. Dan orang-orang Rom dikepung bukit sementara di hadapan mereka ada pasukan kaum muslimin.

Apabila fajar hari, tanggal 28 Jumadil Ula 13 H, mulailah kaum muslmimin memprovokasi Rom. Sesuai rencana Khalid, pasukan berkuda Rom memasuki garis depan pasukan Islam. Dan Khalid telah menyiapkan pasukan berkuda untuk menghadapi mereka. Keadaan berjalan sesuai rencana. Tentar-tentera Romawi diterkam oleh singa-singa Islam. Mereka lari kocar-kacir. Ada yang menuju sungai. Ada pula yang memasuki jurang-jurang. Mereka kian tersepit dan banyak yang tewas terbunuh.

Sedangkan pasukan infantri Rom berada dalam keadaan terikat. Kerana takut lari dari perang, pemimpin mereka merantai pasukan pejalan kaki ini, satu rantai 10 orang. Rantai itu membuat mereka sukar bergerak. Terlebih ketika salah seorang dari mereka cedera atau tewas. Perang berlangsung selama satu hari. Theodoric kabur dan akhirnya tewas terjerumus ke dalam jurang.

Kerugian yang diperoleh kaum muslimin pada perang ini kira-kira 3000 tentera terluka, sedangkan kerugian Romawi tak terhitung. Seorang dari pasukan Khalid menyatakan bahawa kerugian yang dialami Rom adalah 8000 orang Romawi tewas tersungkur di parit termasuk di antaranya Theodoric, saudara Heraclius. Khalid berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menolong hamba-hamba-Nya yang beriman".

Sebelum ini, ketika perang tengah berkecamuk, datang seorang utusan dari Madinah yang mengkhabarkan bahawa Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq radhiallahu 'anhu wafat. Kaum muslimin telah sepakat membaiat Umar bin al-Khattab radhiallahu 'anhu sebagai penggantinya. Utusan itu juga mengkhabarkan, Khalifah Umar menukar Khalid bin al-Walid dengan Abu Ubaidah bin al-Jarrah sebagai panglima utama pasukan. Khalid sengaja merahsiakan berita ini, bimbang kepekatan pasukan terpecah dan mengganggu moral pasukan jika diberitahu apabila perang berlaku. Setelah perang usai, Khalid meletakkan jawatan dan memberikannya kepada Abu Ubaidah bin al-Jarrah. "Sekarang, engkaulah panglima besar pasukan. Aku adalah tentera engkau yang boleh dipercayai. Perintahkanlah aku, aku akan mentaati, "kata Khalid kepada Abu Ubaidah.

Wafatnya Panglima Besar

Nama Khalid bin al-Walid telah terukir dalam sejarah sebagai seorang panglima besar. Ia turut serta dalam perang-perang yang mengubah perjalanan sejarah. Mampu menghatam negara kuasa besar yang sebelumnya tak terkalahkan. Dan mengangkat martabat Daulah Islamiyah.

Setelah kemenangan di Yarmuk, Khalid memberi amaran kepada Raja Parsi, Kisra, yang juga ingin memerangi Islam. Khalid berkata, "Masuk Islamlah, pasti kau selamat. Jika tidak, sungguh aku akan datang menemui kalian bersama orang-orang yang mendambakan kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan ".

Pada masa membaca surat itu, Kisra merasa kecut. Ia mengirim utusan kepada Maharaja China untuk meminta bantuan. Maharaja China bertindak balas dengan mengatakan, "Wahai Kisra, tidak ada daya bagiku menghadapi kaum yang seandainya mereka ingin mencongkel gunung, nescaya mereka boleh melakukannya. Orang-orang yang takut kepada Allah, maka Allah membuat segala sesuatu takut kepada mereka ".

Di akhir hayatnya, ia hanya mempunyai harta berupa pedang dan kuda yang ia pakai untuk berjihad di jalan Allah. Pada masa itu ia menangis, "Inilah keadaanku, akan meninggal dunia di atas kasurku. Padahal tidak satu jengkal pun di tubuhku kecuali terdapat bekas sabetan pedang, atau tusukan tombak, atau luka bekas anak panah yang menancap di jalan Allah. Aku mati seperti seekor haiwan. Padahal aku berharap mati syahid di jalan Allah. Kerana itu, jangan tidur mata-mata yang penakut ".

Benarlah firman Allah ﷻ,

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا

"Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka tidak merubah (janjinya). "(QS: Al-Ahzab | Ayat: 23).

Daftar Pustaka:
- Al-Qusair, Abdul Aziz bin Abdullah. 2013. al-'Abdqariyah al-'Askariyah Fi Syakhshiyati Khalid bin al-Walid.

Oleh Nurfitri Hadi (@ nfhadi07)
Artikel www.KisahMuslim.com

More Articles ...

Page 1 of 2