26
Wed, Jul
25 Artikel Baru

Berita

TERIMA kasih kepada Tuan Yang Dipertua kerana memberikan keizinan kepada saya untuk turut sama mengambil bahagian bagi membahaskan pindaan Akta Keganasan Rumah Tangga. Perkara yang paling penting sebelum saya pergi lanjut perbincangan mengenai isu ini, sebagai mukadimahnya ialah untuk kita melihat bahawa institusi rumah tangga ini adalah suatu institusi yang mempunyai banyak kelebihan dalam Islam sehingga orang-orang yang berkeupayaan ataupun berkemampuan dan juga berkeinginan untuk mendirikan rumah tangga ini sangat dituntut supaya segera melaksanakannya. Sebagaimana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi SAW bersabda, maksudnya barang siapa yang berkemampuan untuk berkahwin, maka hendaklah ia melakukannya atau dia segera berkahwin kerana sesungguhnya perkahwinan itu akan menundukkan pandangan, memelihara kemaluan dan barang siapa yang tidak mampu untuk melakukannya, maka hendaklah dia berpuasa. Dengan itu ia akan melindungi dirinya daripada terjebak melakukan perkara yang mungkar. Itu yang pertama.

nasrudinKedua Tuan Yang Dipertua, antara kelebihan yang diperoleh daripada pembentukan institusi rumah tangga ini juga ialah soal kasih sayang, ketenangan, rezeki yang dikurniakan oleh Allah SWT di samping ianya mengikut sunah para Rasul AS. Daripada itu juga ia akan diberikan pertolongan daripada Allah, pahala yang dilipat ganda dan menyempurnakan sebahagian daripada agamanya dan dikurniakan kebaikan untuk dunia dan juga di akhirat dan juga menyejukkan matanya apabila melihat pasangannya yang soleh dan juga solehah.

Ini Allah sebut dalam Al-Quran antaranya daripada surah Ar-Rum, antara maksudnya, sebahagian daripada tanda keagungan Allah SWT itu dijadikan bagi kamu daripada diri kamu ataupun jiwa kamu itu hidup berpasangan dengan pasangan kamu itu menyebabkan kamu dapat tiga perkara iaitu yang pertama sakinah- ketenangan; yang kedua, mawaddah- kasih sayang; rahmah- kasih belas, dan ini adalah merupakan tanda keagungan Allah SWT bagi mereka yang berfikir. Baik, atas dua kelebihan ini ataupun kelebihan yang dijanjikan oleh Allah dan juga Nabi SAW yang saya bacakan sebentar tadi jelas menunjukkan kepada kita peri pentingnya membangunkan institusi kekeluargaan dan keluarga ini pula hanya boleh dibentuk melalui sebuah perkahwinan.

Persoalan yang saya hendak bangkitkan di sini ialah dalam masyarakat kita tentu sahaja individu-individu manusia itu adalah merupakan asas yang sangat penting dalam pembentukan sebuah masyarakat. Namun, perlu kita berikan perhatian bahawa individu-individu ini pula nantinya dia akan terbentuk daripada acuan rumah tangga yang dibina ataupun keluarga yang dibina, oleh itu jika sekiranya baiklah sebuah rumah tangga, sebuah keluarga maka baiklah individu yang dihasilkan dalam sesebuah masyarakat tersebut.

Oleh kerana itu untuk menjamin perkara ini Islam telah menggariskan beberapa panduan. Antaranya yang berkait dengan akta yang sedang kita bincangkan dan kita bahaskan pada hari ini ialah berkait dengan soal mensyariatkan hak dan juga tanggungjawab suami isteri, ibu bapa dan juga anak-anak dalam mengendalikan rumah tangga mereka.

Hak dan tanggungjawab ini adalah untuk memastikan bagi setiap pihak dapat melaksanakan peranan masing-masing dalam membentuk institusi keluarga yang bahagia dan saling berkasih sayang antara satu sama lain. Jika sekiranya hak dan tanggungjawab ini dilanggar dan diabaikan maka ia menjadi suatu tanda bahawa sebuah keluarga itu sedang mengalami keretakan ataupun konflik pergolakan dan akhirnya dia akan berakhir dengan penderaan terhadap isteri, anak-anak mahupun mungkin ke atas suami dan akhirnya berlakulah perceraian yang merosakkan dan memusnahkan sebuah rumah tangga tersebut.

Tuan Yang Dipertua, bagi mengatasi masalah keganasan rumah tangga ini saya berpandangan bahawa tidak memadai kita hanya melihat kepada apa yang sedang berlaku dalam rumah tangga itu sahaja, dalam skop dinding rumah mereka itu sahaja tetapi perlu kita lihat secara menyeluruh dengan jujurnya. Di sana ada beberapa faktor yang boleh membawa kepada berlakunya keganasan rumah tangga ini. Antara yang saya lihat dan banyak berlaku dalam masyarakat kita hasil daripada laporan-laporan keganasan rumah tangga ini ialah soal pengambilan dadah dan juga alkohol.

Selain daripada latar belakang keluarga dan juga pasangan keluarga, masalah sosial, masalah emosi yang tidak terkawal, soal panas baran, cemburu dan lainnya yang saya lihat besarnya ialah soal pengambilan dadah dan juga alkohol.

Tuan Yang Dipertua, individu yang mengambil alkohol ini terutamanya mengambil secara berlebihan ini memang mempunyai kecenderungan untuk berlaku agresif dan akhirnya berpotensi besar untuk melakukan penderaan ke atas pasangan hidup mereka dan banyak kes penderaan terhadap golongan wanita ataupun isteri dalam negara kita ini berpunca daripada akibat pengambilan alkohol yang berlebihan dan juga pengambilan dadah yang tidak terkawal. Ini dilaporkan dan diakui oleh Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Kuala Lumpur yang mana apabila mereka menyebut tentang laporan perceraian, penderaan, keganasan rumah tangga maka inilah antara faktor yang paling besar.

Justeru itu saya melihat pengawalan ketat ke atas minuman beralkohol ini mestilah terlebih dahulu dilakukan oleh pihak kerajaan. Sebelum kita pergi kepada penyelesaian keganasan rumah tangga, perkara ini yang menjadi punca kepada keganasan itu berlaku mesti diambil tindakan yang lebih serius dan juga berkesan oleh pihak kerajaan.

Bagi pihak Muslim tentunyalah alkohol ini diharamkan sementara mana-mana pihak yang agamanya membenarkan mereka mengambil minuman beralkohol ini maka pastikan dihadkan kadar pengambilannya dan juga premis-premis alkohol ini mestilah dihadkan ataupun mungkin dibenarkan secara tertutup. Oleh sebab kita melihat kesannya adalah terlalu meluas dan ini diakui sendiri oleh Nabi kita Muhammad SAW bermaksud, jauhilah oleh mu akan minuman yang memabukkan ini ataupun arak kerana ini adalah ibu kepada segala kemungkaran, kemaksiatan, segala kekejian dan juga segala kerosakan, termasuk dalam perkara yang memabukkan ini selain daripada arak yang menghilangkan akal ini juga ialah sebagaimana saya sebut tadi dadah. Saya lihat dadah dalam negara kita juga masih juga berleluasa dan beberapa kali sudah sebelum daripada ini kita bincang di Dewan yang mulia ini untuk bagaimana kerajaan mesti lebih melipat ganda usaha menangani gejala dadah yang berleluasa dalam negara kita.

Oleh sebab apabila dadah ini berleluasa dan mudah diambil ia bukan sahaja memberi kesan kepada penagihnya tetapi ia akan merebak kepada orang yang berada di sekitar keluarganya, anaknya, isterinya mungkin ibu bapanya dan banyak kes yang berlaku dalam negara kita keganasan yang bermula dengan yang berakibat daripada dadah ini. Bunuh ibu bapa sendiri, bunuh anak sendiri, bukan setakat dera bukan setakat pukul sampai peringkat jenayah bunuh kerana mereka telah hilang akal, hilang kewarasan akibat daripada pengaruh dadah ini.

Jadi inilah punca yang perlu diberikan perhatian serius oleh kerajaan saya kira kerana akta yang kita bincang ini kalau sekadar untuk kita menggubal bagi menghukum pesalah maka ia tidak akan dapat menyelesaikan selama-lamanya apabila puncanya kita tidak tangani. Oleh sebab punca inilah yang akan terus berlarutan sehinggalah ianya akan membawa kepada kemusnahan yang lebih luas dan juga kebinasaan yang lebih melata dalam negara kita.

Tuan Yang di-Pertua, perkara yang kedua saya juga melihat kepada keganasan ini bermula daripada pengalaman yang dialami oleh seseorang yang mungkin dialami waktu sebelum mereka mendirikan rumah tangga mungkin kerana ada faktor waktu kecil mereka, waktu remaja mereka yang mempengaruhi sikap mereka. Suami yang sering menganiaya isteri sebagai contoh yang bertindak ganas ke atas ahli keluarganya mungkin mereka telah dahulunya mengalami sejarah silam penderaan yang dialami ke atas dirinya sendiri. Baik dan juga individu yang macam ini saya kira dia memerlukan satu rawatan dan juga pemulihan psikologi yang rapi dan berpanjangan oleh pihak yang berwajib supaya dapat ditangani individu-individu yang sebegini. Kalau tidak nanti dia akan membawa penderitaan dan kesengsaraan kepada ahli keluarganya.

Secara holistiknya saya lihat penyelesaiannya itu tidak terhenti setakat rawatan secara klinikal tetapi apa yang paling penting ialah rawatan secara spiritual kerana perkara-perkara yang seperti ini saya setuju dengan rakan-rakan yang lain banyak menyebut bahawa agama juga menjadi aspek yang penting yang perlu dilihat untuk menyelesaikan masalah soal manusia yang tergamak untuk melakukan keganasan dan penderaan ini. Saya lihat sebagai contoh di kawasan-kawasan yang padat penduduk di rumah flat dan juga di tengah-tengah ibu kota sebagai contoh.

Ada kawasan-kawasan perumahan dan taman-taman itu yang tidak mempunyai environment yang baik untuk mereka menjiwai agama dan juga mendekatkan diri mereka kepada Tuhan, seperti kawasan itu tidak ada surau pun, tidak ada musala pun untuk mereka menunaikan solat jemaah sebagai contoh, bertemu dengan masyarakat kerana orang yang seperti ini, dia biasanya ialah orang yang mempunyai satu penyakit menyendiri, tidak suka bergaul dengan orang ramai. Kemudian dia tidak boleh dikontrol, tidak boleh dibangkang pendapat dia dan akhirnya faktor-faktor kejiwaan ini sebenarnya menyebabkan dia tidak tenang, hidupnya serabut, hidupnya kecamuk. Perkara yang paling baik untuk merawat orang yang macam ini ialah saya kira kembalikan mereka kepada agama supaya mereka dapat tunaikan solat berjemaah. Kemudian mereka bersama dengan anggota-anggota masyarakat yang lain.

Selain daripada faktor kejiranan yang lebih mesra dapat dibentuk, mereka juga nantinya akan lebih tenang dan daripada ketenangan jiwa itulah mereka dapat menangani dan memimpin rumah tangga dengan baik. Sebab kalau kita lihat dalam konsep azan sebagai contoh, sewaktu kita laungkan untuk memanggil orang mendirikan sembahyang jemaah...[Melaungkan azan] “Marilah kita sembahyang” dan, “Marilah menuju kejayaan” dan kemenangan. Kejayaan dan kemenangan yang dimaksudkan di sini ialah bukan saja dalam bentuk akhirat semata-mata tetapi juga berjaya untuk hidup di dunia, sejahtera, damai, harmoni, tenang menjalani kehidupan di dunia.

Inilah sebenarnya yang perlu dilihat sama oleh pihak kerajaan saya kira untuk kita sama-sama menangani keganasan rumah tangga yang sedang berleluasa pada hari ini. Penderaan-penderaan yang sebegini boleh kita tangani jika sekiranya semua pihak mengambil langkah untuk mengatasinya. Bukan saja saya hendak bebankan kepada kerajaan 100 peratus tetapi pihak keluarga, pihak masyarakat, pihak agensi-agensi berkuasa yang lain turut sama mengambil bidang ataupun ruang keupayaan yang ada pada mereka untuk menangani kes ini. Cuma secara pihak berkuasa ataupun pihak yang bertanggungjawab, kerajaan mestilah melihat perkara ini secara lebih serius supaya ianya dapat ditangani dengan baik.

Jadi inilah dua perkara yang saya hendak sampaikan. Mudah-mudahan ianya dapat memberikan manfaat kepada kita semua.

Ucapan Ahli Parlimen Temerloh, Nasrudin Hassan semasa membahaskan Rang Undang-undang Keganasan Rumah Tangga (Pindaan) 2017 di Dewan Rakyat pada 25 Julai 2017.

TERIMA kasih kepada Yang Berhormat Menteri dan saya mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada kementerian yang telah pun mengambil satu daya usaha untuk membuat satu pindaan terhadap rang undang-undang Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Ini sesuai dengan kaedah yang dipegang oleh Islam iaitu kita hendak menolak kemudaratan yang lebih aula, lebih dahulu untuk kita hendak mengambil maslahah terutama di dalam soal pembelaan kepada golongan wanita.

UIAWalaupun kita faham dari segi statistik yang ditunjukkan oleh PDRM daripada tahun 2014 hingga 2016 terdapat 15,617 kes, 74 peratusnya ialah wanita dan 26 peratusnya ialah lelaki. Semua Ahli Parlimen tadi agak terkejut apabila ada orang lelaki yang terlibat di dalam kes penderaan ini. Walau bagaimanapun kes itu agak terpencil dan pada kita tidak sepatutnya berlaku juga lah dalam sama ada berlaku lelaki ataupun kepada wanita ia merupakan satu lambang keruntuhan di dalam rumah tangga. Ini kerana kita tahu kalau macam ini punya rupa bentuk macam mana kita hendak membentuk negara kita yang lebih baik dan yang akan menjadi mangsanya ialah anak-anak.

Oleh sebab itu kalau kita check pelajar-pelajar di sekolah-sekolah yang mengalami masalah disiplin. Pertama apabila kita lihat ialah emak bapa ini ialah terdiri daripada di kalangan orang yang ada masalah. Jadi sebenarnya dari segi psikologi sebenarnya kanak-kanak ini walaupun dia kecil pertengkaran, pergaduhan antara emak dengan ayah itu sebenarnya difahami oleh anak. Walaupun mereka masih kecil lagi tetapi itulah dia akan memberikan kesannya kepada besar nanti akhirnya mereka akan terlibat dengan kes-kes juvana, kes-kes vandalisme yang berlaku di dalam negara kita berpunca daripada soal keruntuhan rumah tangga yang berlaku. Begitu juga kita melihat bagaimana peningkatan yang dilaporkan Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Kuala Lumpur setiap bulan telah pun meningkat sampai 150 kes satu bulan kalau dulunya hanya 10 hingga 70 kes sahaja.

Kita lihat di sana ada beberapa punca yang berlaku keganasan rumah tangga ini. Pertama ialah sikap lelaki. Kita tahu orang lelaki ini dia ada satu sikap ego dekat dia kerana kita bercakap ini kita seorang lelaki termasuk juga Tuan Yang di-Pertua. Kita ini ada sifat ego ini ada kepada kita orang lelaki yang tidak sepatutnya ada tetapi itulah sikap yang ada kepada kita kerana jarang kita lihat orang lelaki ini dia hendak ambil dengar pandangan isteri walaupun betul. Yang Berhormat Bagan Serai boleh bagi komen lah sikit.

Oleh sebab itu sikap lelaki ini kadang-kadang menyebabkan dia rasa ego maka akhirnya dia boleh bertindak dengan luar daripada perikemanusiaan.

Kedua ialah bahana daripada pada alkohol dan juga dadah. Ketiga, kita tengok bagaimana kekurangan pegangan agama. Kalau ada dari segi pegangan agama yang kukuh maka tidak timbul kerana hari ini kita lihat ramai dari kalangan isteri-isteri yang berpangkat besar. Suami yang berpangkat kecil tetapi kalau dia memahami bagaimana di dalam sistem rumah tangga walaupun dia itu berpangkat besar dari segi gaji dan sebagainya. Maka dia ialah sebagai seorang isteri yang perlu di sana adanya ketaatan kepada suami. Maksudnya ketaatan-ketaatan perkara-perkara yang baik dan dia tidak melakukan kepada perkaraperkara yang dicegah oleh agama. Ini faktor dia ramai hari ini kalau kita lihat bagaimana pasangan-pasangan yang bahagia yang kita lihat walaupun isterinya berpangkat besar kadang-kadang bertaraf sebagai JUSA, suaminya hanyalah sebagai pekerja biasa sahaja tetapi mampu hidup dengan baik dan melahirkan generasi yang baik. Akibat dan berpunca kurang pegangan agama ini akhirnya ini lah yang berlaku. Walaupun kita lihat kadang-kadang suami isteri itu berpangkat JUSA tetapi oleh kerana pegangan agama tidak ada akhirnya berlaku lah juga seperti mana keganasan dalam rumah tangga.

Begitu juga faktor lain ialah kerana faktor masalah ekonomi, masalah ekonomi. Ini kadang-kadang kita lihat apabila berlaku masalah keruntuhan ekonomi seperti pembuangan kerja, ditamatkan kontrak dan sebagainya. Kadang-kadang gangguan emosi ini berlaku.

Suami isteri pula kadang-kadang tidak faham, minta tuntutan macam-macam, dia minta. Lelaki pula dia emosi. Jadi akhirnya berlaku perkara yang tidak sepatutnya itu berlaku. Begitu juga faktor yang lain juga ialah kahwin lebih. Maka kadang-kadang kemampuannya tidak ada, bekerja hanyalah sebagai cukup untuk sara anak isteri seorang dua, seorang anak atau dua orang anak tetapi mereka telah berkahwin. Sifat orang perempuan ini kita tahu antaranya ialah sifat “cemburu”. Maka lelaki saya sebut tadi dia ada sifat dia, ialah sifat yang untuk marah dan sebagainya. Maka akhirnya kita lihat berlakulah tindakan-tindakan ganas yang tidak sepatutnya berlaku kepada orang perempuan.

Akhir sekali kita tengok puncanya ialah kerana ada di sana pihak ketiga. Ini pun sebab banyak berlaku kita lihat. Saya banyak kawan saya, kebetulan abang saya ialah merupakan seorang naib kadi, imam di kampung. Banyak kes yang dirujuknya kadang-kadang ada pihak ketiga yang mengganggu hubungan rumah tangga. Akhirnya berlakulah, emosi itu berlaku maka kita tengok di luar kemanusiaan yang mereka lakukan.

Jadi persoalan saya hendak tanya juga kepada Yang Berhormat Menteri, apakah penderaan itu hanyalah sama ada kepada suami atau isteri hanyalah penderaan dari segi sudut fizikal semata-mata? Ini kerana di sana ada juga, apakah ini tidak boleh termasuk dalam maksud penderaan? Ini kerana ada yang suami isteri yang tidak mahu bercakap. Kadang-kadang tidak mahu bercakap sampai bertahun pun ada tidak mahu bercakap tetapi tidak bercerai. Adakah ini juga termasuk dalam kategori kesalahan yang boleh dianggap sebagai satu penderaan kepada keganasan rumah tangga?

Kedua ialah membelakangkan isteri atau memalingkan muka semasa berada di atas katil misal katakan. Maknanya tidak — buat hal masing-masing. Ini benda yang kita lihat ada kes-kes yang berlaku begitu. Adakah ini juga termasuk dalam kategori penderaan? Akhir sekali pertanyaan saya ialah berkenaan dengan ada mereka yang mengutamakan perempuan lain tetapi mereka tidak bercerai sebagainya. Akan tetapi menyebabkan berlakunya sana gangguan emosi terhadap — kepada wanita itu tadi. Jadi di sini ada beberapa cadangan yang saya hendak mencadangkan. Pertamanya ialah kena segera kes-kes yang melibatkan soal keganasan rumah tangga ini kena disegerakan. Kalau boleh kena ada mahkamah khas untuk hendak selesaikan persoalan yang membabitkan soal keganasan dalam rumah tangga ini. Keduanya cadangan saya ialah supaya di sana ada rumah perlindungan dalam masa yang segera. Ini kerana kita tahu apabila seorang isteri - terutamanya kita rujuk kepada isteri apabila buat satu report mungkin antara bendanya ialah dia hendak balik rumah, mungkin tidak baliklah.

Dato’ Johari bin Abdul [Sungai Petani]: Terima kasih. Tuan Yang di-Pertua, saya hendak bertanya Yang Berhormat Bukit Gantang. Sedarkah Yang Berhormat Bukit Gantang juga kadang-kadang masalah ketidakcekapan pejabat-pejabat kadi di daerah-daerah juga menjadi punca kepada masalah keganasan rumah tangga? Kadang-kadang ada isteri yang sentiasa mengalami masalah rujuk pejabat kadi minta nasihat. Kadang-kadang masalah itu boleh selesai apabila penceraian yang berlaku contohnya. Akan tetapi kadi kadang-kadang memberikan nasihat yang kadang-kadang tidak masuk akal menyebabkan jalan keluar tidak ada. Dari masa ke semasa wanita-wanita ini terus mengalami masalah dan nampaknya dalam banyak hal, kadangkala pejabat-pejabat kadi juga tidak membantu kerana ada kes-kes yang tertangguh begitu lama. Adakah Yang Berhormat lihat bahawa di sana juga ada masalah di pejabat kadi ini? Terima kasih.

Tuan Idris bin Haji Ahmad [Bukit Gantang]: Saya bersetuju dengan pandangan daripada Yang Berhormat Sungai Petani.

Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah [Limbang]: Yang Berhormat Bukit Gantang, Limbang belakang ini, sikit.
Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan juga Yang Berhormat Bukit Gantang. Saya ingin hendak bertanya dengan Yang Berhormat Bukit Gantang iaitu tentang masalah-masalah kita sebagai wakil rakyat ini memang selalu didatangilah dengan wanita-wanita, ibu-ibu yang kena kepala tali pinggang besi apa itu, pernahlah mengadu dengan kita. Memang betul setengahnya mengadu kita pula daripada agensi-agensi yang sepatutnya. Apa yang saya perhatikan Yang Berhormat Bukit Gantang sebagaimana Yang Berhormat Bukit Gantang kata tadi mesti disegerakan. Saya juga mendapati banyak aduan ini yang mengadu kepada kita ialah pergi sana lambat, prosesnya terlalu panjang sehinggakan boleh menyebabkan perkara-perkara sempat lagi hari mereka mengadu itu sampailah tindakan diambil sempat lagi mereka ini dibelasah dan sebagainya.

Keduanya ialah tentang pandangan Yang Berhormat Bukit Gantang tentang kalau suami yang dipengaruhi syabu dan sebagainya. Ini juga yang saya dapati proses ini hendak tangkap diambil tindakan orang kena suami yang ada pengaruh syabu ini macam-macam proses terlalu panjang sehinggakan akhirnya apabila sudah kata Yang Berhormat Bagan Serai tadi, dapat tiga anak barulah kes diambil tindakan dan seterusnya penceraianlah akhirnya. Saya ingin minta pandangan Yang Berhormat Bukit Gantang.

Tuan Idris bin Haji Ahmad [Bukit Gantang]: Terima kasih. Sama seperti mana kes yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Sungai Petani dan juga Yang Berhormat Limbang.

Oleh sebab itu kita harapkan supaya mesti ada National Blue Ocean Strategy, supaya membabitkan semua agensi ini, supaya mereka ada SOP di dalam menyelesaikan masalah. Sama ada pejabat kadi kah, pejabat Peguam Negara kah, polis kah dan juga Jabatan Kebajikan Masyarakat boleh selesaikan. Kita tidak hendak perkara-perkara ini yang menjadi mangsanya ialah wanita terutamanya. Saya yang paling sedih sekali ialah bukan sahaja ibunya tetapi ialah anaknya. Kita fikir anak, mak itu mungkin masa sudah lanjut. Akan tetapi apa yang penting sekali ialah anak ini kebanyakannya akan menjadi mangsa apabila berlaku.

Begitu juga Yang Berhormat Limbang, saya pun kadang-kadang saya hairan juga. Saya tengok kadang-kadang duduk dekat rumah itu sudah bergaduh ini. Ini pengalaman saya tengok, datang rumah abang saya sebagai imam. Datang rumah sudah bergaduh, bengkak semua. Yang syoknya waktu naik atas motosikal itu elok. Perjalanan daripada rumah ke rumah abang saya itu agak jauh. Elok berjalan, tongkat motosikal sahaja dia terajang bini dia pula. Sepatutnya dia terajang bini dia jatuh dalam sungai awal lagi, ini pelik kadang-kadang.

Akan tetapi alhamdulillah selepas kita nasihat-nasihat pula dia baik elok, mengandung pula selepas itu. Jadi itu satu perkara yang kadang-kadang, yalah perempuan ini Allah Taala berikan kepada dia sifat sebenarnya sifat ketaatan. Dia sifat taat ini ada kepada perempuan sebab itu Allah Taala jadi perempuan ini isteri. Dia tidak jadi lelaki, kita pun tahu penggerak kepada pilihan raya ini kebanyakan perempuan yang taat setia, yang tidak ada berbelah bahagi. Yang lelaki ini kadang-kadang ‘duk’ habiskan bubur kacang dengan bubur jagung dekat markas sahaja. Jadi orang perempuan ini dia rajin, rumah ke rumah dan sebagainya. Dia memang taat, dia dengar, dia tidak ada— itu kita beri pengiktirafan kepada perempuan. Akan tetapi kadang-kadang dieksploit oleh orang lelaki, tidak kena.

Jadi sebab itu juga yang keduanya ialah rumah perlindungan dalam masa yang segera saya sebut tadi ialah perintah perlindungan ini mesti diberikan dengan segera. Kalau dulu mungkin red tape payah, agak prosedur. Akan tetapi sekarang ini mungkin arahan daripada pejabat itu kalau dapat arahan malam dan sebagainya pun boleh pindahkan perempuan ini ke rumah perlindungan tadi.

Ketiganya kalau boleh disediakan beri modal teroka kepada— kalau kita hendak ambil tindakan kepada suami itu antara sebab kadang-kadang wanita dia takut untuk hendak report masalah dia. Kalau suami dia kena tangkap nanti, siapa hendak bagi anak hendak beri makan, itu yang difikirnya. Oleh sebab itu kita kena fikirkan juga untuk kita berikan modal teroka untuk mereka mulakan penghidupan baru mereka.

Keempatnya ialah pendidikan pencegahan kepada masyarakat. Kadang-kadang saya tengok terutamanya di kalangan wanita yang berada di luar bandar, kadang-kadang mereka tidak terdedah sebenarnya apa hak mereka yang mereka boleh buat. Hatta dalam konteks hari ini pun ada di kalangan wanita dia tidak faham dia ada hak dia, dalam konteks kita katakan wanita Islam. Dia tidak faham di sana dia ada fasakh. Fasakh ini dia boleh buat, dia duk fikir talak sahaja, sedangkan fasakh ini ialah kuasa daripada pihak perempuan tetapi dia tidak gunakan tadi.

Timbalan Yang di-Pertua [Dato’ Sri Haji Ismail bin Haji Mohamed Said]: Yang Berhormat Kota Raja bangun.

Tuan Idris bin Haji Ahmad [Bukit Gantang]: Okey, sila.

Timbalan Yang di-Pertua [Dato’ Sri Haji Ismail bin Haji Mohamed Said]: Sila.

Dr. Hajah Siti Mariah binti Mahmud [Kota Raja]: Tuan Yang di-Pertua, terima kasih. Yang Berhormat Bukit Gantang saya ingin bertanya dalam Islam lah suami yang mendera isteri ini, dari segi syarak apa hukumannya? Adakah Yang Berhormat Bukit Gantang bersetuju suami-suami yang begini ini kita pukul di khalayak ramai seperti yang akan dilakukan di Kelantan? Sebat di khalayak ramai untuk memberi pengajaran dan pendidikan kepada kaum lelaki supaya menjaga isteri seperti yang diamanahkan Allah SWT.

Tuan Idris bin Haji Ahmad [Bukit Gantang]: Okey terima kasih. Saya bersetuju. Ini kerana ia merupakan hukum ta’zir ini dia pulang macam mana prosedur untuk kita buat yang pentingnya untuk kita hendak menginsafkan dia. Kalau boleh pun kita letak dalam raga ayam. Letak tengah-tengah dekat traffic light pun tidak apa. Beritahu ‘saya ini pukul isteri’. Biar orang tengok setiap hari pergi pejabat tengok muka dia. Ini muka dera isteri. Itu juga salah satu daripada cara boleh buat juga selain daripada kita hendak sebat tadi. Jadi, yang lainnya ialah soal saya sebut tadi ialah pendidikan hak tadi.

Seterusnya ialah supaya Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga perkara-perkara berkaitan tadi tidaklah mereka ini hanya menjadi pegawai meja. Maksudnya mereka mesti turun dan mesti pantau. Ini kerana tidak ramai pun dalam satu daerah itu yang sefahaman saya setiap dekat daerah itu dia ada jaga. Macam tempat saya sendiri pun dia ada tiga DUN itu dia ada tiga pegawai jaga ini DUN-DUN tertentu dan seingat kes-kes terpencil. Mungkin mereka ini boleh untuk turun bukan sahaja menjadi orang yang jadi pegawai meja semata-mata.

Ucapan Ahli Parlimen Bukit Gantang, Ustaz Idris Ahmad semasa membahaskan Rang Undang-undang Keganasan Rumah Tangga (Pindaan) 2017 di Dewan Rakyat pada 24 Julai 2017.

TAHNIAH kepada warga peneroka Felda yang menerima 'durian runtuh' selepas pengumuman insentif khas oleh Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak pada 23 Julai.

Pengumuman itu menandakan bahawa Pilihan raya Umum ke-14 (PRU14) sudah hampir tiba. Malah dengan habuan yang agak besar itu Umno mengharapkan peneroka Felda akan terus menjadi benteng akhir mereka untuk berkuasa dan terus menerus menyeleweng selain membiarkan rasuah berleluasa.

Penanda aras bahawa Umno terpaksa memberi umpan besar besaran buat fixed deposit mereka iaitu Felda yang mana mereka mungkin boleh menguasai 54 kerusi Parlimen dengan cara ini.

RoslanMEKami di NGO Generasi ingin sekali menegaskan bahawa habuan sedemikian bakal memberi kesan, namun dalam masa yang sama peneroka Felda diharapkan tidak termakan umpan sebesar itu apatah lagi jika diingatkan semula bahawa Umno melalui pelbagai cara telah menjahanamkan kantung wang peneroka Felda.

Ia tidak termasuk lagi beberapa projek besar bawah FGV dan Felda yang telah memangsakan warga Felda di samping penipuan besar dalam isu hasil warga Felda.

Malah penipuan Umno BN ini tidak mengejutkan kami sebagai anak generasi kedua Felda sebaliknya kami melihat ia satu keterdesakan Umno BN yang terpaksa menggunakan wang untuk memancing semula undi peneroka selepas melihat kebangkitan anak muda generasi Felda yang tidak lagi mahu bersama Umno.

Suka kami ingatkan bahawa Umno BN yang menerajui negara masih tidak menyelesaikan lagi isu perumahan generasi kedua Felda yang dicanang selama ini.

Kami pasti bahawa selepas satu desakan dari pihak kami,  maka Umno akan bertindak mengumumkan pula peruntukan tambahan buat perumahan PGBF itu.

Ingatlah bahawa segalanya yang diumumkan ini menandakan ia umpan besar atas keterdesakan, maka sebagai warga Felda yang matang dan bijaksana, umpan yang didepan mata boleh dimakan tetapi usah tersangkut di dalam perut kerana akibatnya selepas ini peneroka akan terus menjadi mangsa pelbagai pendekatan gila pasca PRU14 andai kerajaan Umno BN terus memerintah negara.

Ambil habuan,  tetapi usah ada rasa bersalah atau terhutang budi,  kerana Umno BN telah lama berhutang dengan peneroka Felda.

Memangkin Impian Generasi

USTAZ ROSLAN MD ESA
Presiden Generasi

1. TINDAKAN Israel yang telah menutup, mengawal ketat  dan mengenakan pelbagai sekatan terhadap kemasukan orang Islam untuk beribadah di Masjid Al Aqsa adalah perbuatan yang sungguh biadab dan telah mencabuli hak asasi umat Islam Palestin.
Masjid Al Aqsa merupakan kiblat pertama penganut agama Islam, maka segala bentuk gangguan dan halangan yang dikenakan oleh Israel ini adalah provokasi yang sengaja dilakukan bagi menimbulkan kemarahan umat Islam di seluruh dunia.

nasrudin2. Akibat daripada tindakan Zionis dan negara haram Yahudi itu, suasana ketegangan terus berlaku di Masjid Al-Aqsa dan kawasan sekitarnya sehingga telah menyebabkan kematian tiga orang remaja Palestin dan lebih 900 orang tercedera.

3. Walaupun Israel sudah mencabut alat pengesan logam di pintu masuk Masjid Al Aqsa tetapi pada masa sama kabinet Israel telah meluluskan peruntukan sebanyak 28 juta USD bagi memasang kamera keselamatan dan peralatan canggih. Ia bertujuan untuk memantau kemasukan dan pengecaman terhadap setiap individu ke masjid tersebut.
Hal ini jelas menunjukkan Israel begitu angkuh dengan kuasanya dan mahu mendominasi sepenuhnya kawasan suci umat Islam tersebut walaupun perbuatan sedemikian bercanggah dengan undang-undang antarabangsa.

4. Justeru, Ahli Parlimen PAS yang diwakili  oleh Ahli Parlimen Temerloh, Ustaz Nasrudin Hassan akan menghantar Usul Tergempar kepada Tan Sri Yang Dipertua Dewan Rakyat pada Rabu, 26 Julai 2017 agar Parlimen Malaysia dapat membuat suatu ketetapan dan pendirian tegas yang mengutuk sekerasnya tindakan Israel dan Zionis yang berterusan menindas umat Islam Palestin.

Syed Ahmad Fadhli
Pegawai Lajnah Hal Ehwal Parlimen PAS
25 Julai 2017

MASJID Al-Aqsa dan sekitarnya yang merupakan tapak suci milik umat Islam sedang berterusan menghadapi tekanan daripada Zionis yang membuka negara haram Yahudi di atas tanah milik Palestin.

Tindakan provokatif dan tidak menghormati perundangan antarabangsa ini sewajarnya mendapat respon daripada umat Islam di seluruh belahan dunia.

Mutakhir ini, Masjid Al-Aqsa ditutup dan disekat daripada dimasuki oleh orang-orang Islam untuk beribadah di dalamnya kononnya atas nama mencegah keganasan. Sedangkan tindakan itu jelas melanggar undang-undang antarabangsa, bertentangan dengan nilai sejagat dan mencabuli hak kebebasan manusia. Akibatnya, nyawa umat Islam menjadi korbannya.

Masjid Al-Aqsa adalah tempat ibadah bagi umat Islam dan ia adalah hak asasi bagi umat Islam di seluruh dunia untuk menunaikan kewajipan di dalamnya. Justeru, mengapa perlu ada sekatan terhadapnya seperti yang berlaku hari ini?

Adalah amat mustahak untuk Malaysia mengangkat isu keamanan dan keselamatan Masjid Al-Aqsa dan Palestin ini ke peringkat rantau Asia Tenggara sesuai dengan kedudukannya yang dihormati dalam kalangan negara-negara ASEAN.

Oleh demikian, saya mencadangkan agar Kerajaan khususnya Kementerian Belia dan Sukan, mengambil kesempatan daripada penganjuran Sukan SEA 2017 yang akan diadakan pada 19 hingga 30 Ogos akan datang untuk melebarluaskan mesej keamanan dan keselamatan buat Masjid Al-Aqsa dan Palestin.

Sukan yang melibatkan 11 buah negara dan lebih 20,000 sukarelawan ini adalah platfom terbaik untuk mencetuskan kesedaran dan tindakan di rantau Asia Tenggara bagi menangani isu ini yang telah telah berlanjutan buat sekian lama.

Sekiranya Inisiatif Hijau (Green Initiatives) yang digerakkan menerusi penganjuran sukan ini adalah bertujuan menyelamatkan alam sekitar, mesej keamanan dan keselamatan buat Masjid Al-Aqsa dan Palestin pula adalah demi menyelamatkan maruah dan nyawa manusia. – HARAKAHDAILY 25/6/2017

ALHAMDULILLAH, kita sekali lagi mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan tahniah kepada pihak kementerian kerana berjaya mengadakan pindaan terhadap akta yang cukup penting untuk kita memastikan terutama kebajikan kepada institusi keluarga. Satu institusi yang cukup penting dalam membina sebuah negara yang berjaya. Kita mengharapkan dengan pindaan akta ini supaya kita dapat menangani segala isu-isu yang berbangkit terutama yang melibatkan keganasan rumah tangga yang kita melihat statistiknya 74 peratus adalah melibatkan mangsa di kalangan kaum wanita dengan kita tidak menafikan 26 peratus mangsanya adalah di kalangan kaum lelaki.

ZAILAHIni bermakna akta ini bukan semata-mata untuk membela wanita malah membela kedua-dua tidak kira lelaki dan wanita dan kita mengharapkan kerjasama daripada seluruh masyarakat untuk memastikan pindaan yang kita buat ini, akta yang kita buat ini benar-benar dapat menjadi penyelesaian terhadap pelbagai isu terutamanya yang berkaitan dengan keganasan rumah tangga.

Institusi perkahwinan adalah institusi yang cukup penting. Satu ikatan yang ikhlas, yang suci, yang diikat dengan ikatan perkahwinan semata-mata untuk mendapat kalau dalam Islam untuk mendapat redha Allah SWT. Seharusnya perkahwinan ini adalah satu yang boleh mencapai kebahagiaan antara dua insan dan bukannya meletakkan keganasan menjadi perkara yang menjadi isu dalam keluarga. Ini kerana isu ganas ini tidak sepatutnya berlaku pada insan. Sepatutnya isu ganas ini berlaku pada binatang ataupun makhluk yang bukan manusia. Akan tetapi hari ini apabila manusia tidak berpegang kepada agama, kita melihat bagaimana institusi ini begitu parah dan paling malang sekali mangsanya adalah di kalangan anak-anak. Ramai anak-anak yang terabai hasil daripada keganasan dan membawa kepada penceraian rumah tangga.

Angka 15,617 keluarga yang terlibat dengan keganasan dalam tempoh dua tahun daripada tahun 2014 sehingga 2016 adalah satu angka yang cukup besar. Maknanya purata kita melihat di sini 650 kes sebulan ataupun lebih daripada 21 kes sehari. Angka ini mungkin akan bertambah lagi dalam masa-masa yang akan datang. Jadi pindaan rang undang-undang ini cukup tepat dengan keadaan yang masih ada pada hari ini. Cuma saya ingin penjelasan di sini ialah sejauh mana kementerian melihat pindaan akta ini menjadi penyelesaian yang menyeluruh terhadap permasalahan yang ada. Ini kerana kita lihat banyak perkara yang tidak hanya selesai dengan undang-undang. Banyak perkara yang perlu selesai dengan melalui pendidikan, melalui ilmu kefahaman yang perlu kita terapkan terutama di kalangan pasangan atau keluarga yang terlibat.

Merujuk kepada akta yang telah dipinda, saya ingin penjelasan sejauh mana perkara ini, undang-undang yang telah digubal ini dapat memberi pembelaan terhadap terutama kepada kaum wanita khususnya. Saya bagi contoh sekiranya suami di penjara dan dikenakan hukuman sebagai mana yang disebut dalam undang-undang ini. Apabila suami ataupun isteri yang terlibat dengan kesalahan ini, mana-mana orang yang terlibat, mereka akan didenda tidak melebihi RM2,000 atau di penjara dalam tempoh tidak melebihi enam bulan ataupun mana-mana sengaja melanggar perintah, diberi denda sebanyak RM4,000 atau penjara ataupun selama tidak lebih daripada satu tahun. Ketiga, di penjara tidak lebih daripada dua tahun dan juga didenda tidak melebihi RM5,000. Ini pelanggaran terhadap perlindungan perintah. Jadi saya ingin tahu sejauh mana undang-undang yang kita tetapkan ini dapat betul-betul boleh memberi pengajaran kepada pesalah. Mungkin pesalah yang melakukan keganasan ini orang yang kaya, orang yang berharta. Bagi mereka denda RM2,000 dan RM5,000 ini tidak ada apa-apa. Jadi sudah tentulah tidak memberi kesan terhadap penyelesaian.

Jadi saya ingin tahu sejauh mana undang-undang ini dilihat dapat menyelesaikan segala masalah. Bagi yang melibatkan keluarga-keluarga miskin, adakah ada inisiatif daripada kerajaan untuk memberi elaun kepada mangsa-mangsa yang terlibat terutama isteri ataupun keluarga yang menjadi mangsa penderaan oleh suami yang ganas yang mereka tidak boleh mencari sara hidup sendiri. Jadi dalam keadaan apabila suami di penjara, ibu pula dalam keadaan mungkin cedera kerana keganasan, maka anak-anak terabai. Jadi dalam keadaan ini, apakah satu alternatif bagi keluarga ini untuk menyara kehidupan mereka dalam keadaan suasana keluarga yang dalam bermasalah seperti ini.

Saya ingin tahu juga sekiranya kes ini berulang, sekiranya keganasan ini berlaku berulang kali, jadi apakah tindakan yang akan dilakukan kepada pesalah? Apakah solusi terhadap permasalahan yang ada? Adakah akhirnya keluarga ini akan bercerai ataupun sebagainya.

Ini saya ingin jawapan daripada pihak kementerian. Saya ingin tahu juga apakah wanita boleh menuntut pampasan atau kerugian daripada pihak suami sekiranya disebabkan keganasan dilakukan menyebabkan kecacatan. Saya bagi contoh ada satu kes seorang wanita yang didera oleh suami sehingga membawa kepada maut. Satu kes yang cukup menyentuh hati. Ini akibat daripada suami yang mungkin terlibat dengan masalah mental, ada juga mungkin terlibat dengan dadah dan sebagainya. Dia baling isteri dia melalui tingkap, ini kes real sehingga patah tulang tengkuk dan perkara ini diketahui lebih daripada setengah hari makna lebih kurang enam jam selepas berlaku baru jiran dia sedar. Maknanya isteri dia pengsan terus. Jadi apabila perkara ini dibawa ke hospital dan setelah beberapa bulan di hospital dirawat, akhirnya isteri dia meninggal dunia yang menjadi mangsa adalah anak-anak.

Jadi amat malang sekiranya perkara ini berlaku. Sekiranya berlaku isu-isu yang seperti ini apakah pampasan ataupun ganti rugi ataupun apa yang patut oleh pihak isteri supaya maknanya keganasan yang dilakukan ini yang boleh membawa kecacatan kekal dan sebagainya. Jadi saya ingin penjelasan daripada pihak Yang Berhormat Menteri dan sekiranya berlaku saya ingin tahu juga berlakunya unsur penipuan.

Dalam dunia akhir zaman ini bermacam-macam orang boleh buat. Ada yang mungkin curang dengan suami. Dia sengaja membuat kes-kes penipuan mengatakan dia didera dengan suami kerana dia hendak suaminya menceraikan dia, sedangkan suaminya tidak pukul dia mungkin dia boleh buat macam-macam supaya nampak bahawa ada kesan-kesan.

Jadi di sini dalam kes ini apakah selain daripada laporan yang dibuat oleh isteri, saksi-saksi apakah perlu untuk memastikan bahawa pengadu itu tidak melakukan penipuan apabila didakwa dia didera supaya tidak ada berlaku penipuan dan apakah suami juga akan dikenakan tindakan dengan cara lain untuk mengesahkan.

Kalaulah suami dia itu tidak bersalah, sekiranya dibawa ke mahkamah alhamdulillah perkara ini tidak dibuktikan bersalah tetapi sekiranya mungkin suaminya kerana pandai pujuk rayu, pandai dia buat helah menyebabkan suaminya ataupun pasangannya dijatuhkan hukuman, jadi apakah tindakan adakah prosedur dalam undang-undang ini untuk kes-kes yang saya sebutkan seperti ini.

Begitu juga saya ingin penjelasan berkaitan dengan pasangan kurang upaya, orang OKU yang mungkin berlaku juga keganasan di kalangan pasangan bisu. Pasangan bisu ataupun pasangan pekak ataupun pasangan yang cacat penglihatan. Jadi mungkin maknanya macam mana pembuktian yang membuktikan mereka ini hendak mengadu, hendak memberitahu, hendak membawa maklumat ini kepada pegawai kebajikan sebab mereka tidak boleh berbicara macam orang biasa. Jadi apa prosedur yang dibuat dalam undang-undang ini untuk memastikan golongan ataupun pasangan seperti ini juga mendapat pembelaan yang sepatutnya.

Seterusnya saya ingin tahu tentang persediaan pegawai sebab kita tahu dalam menangani isu yang berkaitan dengan keganasan rumah tangga ini bukan mudah sebagaimana isu-isu yang lain sebab ia melibatkan sentimen kekeluargaan dan sudah tentulah pasangan yang mengalami ini akhirnya tidak mustahil akan membawa kepada perceraian selepas di penjara dan sebagainya. Mungkin suaminya sudah tawar hati atau isterinya dan sebagainya dan akhirnya berlaku perceraian jadinya mangsa kanak-kanak.

Jadi saya ingin tahu apakah prosedur latihan khusus diberi kepada pegawai kebajikan masyarakat ataupun pihak polis yang akan mengendalikan keganasan ini sebab kadang-kadang mereka memerlukan juga bimbingan, kaunseling dan sebagainya untuk memastikan supaya tidak berlaku lebih ganas lagi. Takut-takut selepas daripada itu dia akan ulang dengan keadaan dendam yang lebih teruk lagi.

Jadi perkara ini perlu kita beri perhatian yang serius. Kalau kita lihat dalam Islam mengajar kita dalam apabila berlaku pertembungan masalah kekeluargaan ini patutnya pihak ibu bapa sama ada pihak ibu bapa sendiri ataupun mertua seharusnya memainkan peranan.

Jadi di sini adakah pihak dalam akta ini mengambil perhatian terhadap peranan keluarga ataupun pihak ketiga dalam keluarga ataupun pihak ibu bapa kedua-dua pasangan ini untuk memastikan keluarga ini tidak terus menjadi mangsa keganasan.

Saya mengambil kesempatan ini juga terutama untuk kita sebagai ibu menasihatkan kepada anak-anak muda yang berkahwin supaya kita kena bina rumah tangga ini dengan rasa “mawaddah warahmah”, rasa kasih sayang kerana Allah. Itu sangat penting jangan jadikan kebiasaan menggunakan tangan ataupun penampar ataupun menggunakan aksi fizikal yang ganas untuk menyelesaikan apa-apa isu. Jadi dalam inilah perlunya pendidikan daripada rumah.

Jadi untuk penyelesaian terhadap semua ini rang undang-undang sangat penting, akta juga penting tetapi ia bukanlah penyelesaian terhadap segala-galanya. Ia perlu bermula daripada pendidikan agama dan saya mengharapkan insya-Allah kerajaan boleh menyusun program-program pendidikan rumah tangga ini lebih kerap tidak cukup hanya dua hari kursus untuk mendapat sijil sebelum berkahwin tetapi kita mengadakan program berkala.

Program keibubapaan, program untuk melahirkan kasih sayang sebagaimana kita buat di Kelantan, program hari suami isteri. Mungkin kita boleh buat di peringkat negara untuk melahirkan rasa mawaddah kasih sayang di antara suami dan isteri kita mungkin programkannya untuk merapatkan lagi ukhuwah dan kasih sayang, saling bertanggungjawab, suami ada peranannya, isteri ada peranannya, ibu bapa juga ada peranannya supaya kita dapat melahirkan keluarga yang mawaddah, keluarga yang sentiasa diberkati oleh Allah yang akan menjadi tempat berlindung anak-anak dan untuk membimbing generasi masa depan.

Ucapan Ahli Parlimen Rantau Panjang, Siti Zailah Mohd Yusoff semasa membahaskan Rang Undang-undang Keganasan Rumah Tangga (Pindaan) 2017 di Dewan Rakyat pada 24 Julai 2017.

1. PADA petang ini, Rang Undang-Undang Keganasan Rumah Tangga (Pindaan) 2017 telah diluluskan setelah melalui proses Bacaan Kali Kedua dan Ketiga.
Tujuan Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521) ini dipinda adalah untuk:
(a) Mempertingkatkan perlindungan kepada mangsa dengan mengadakan peruntukan:
(i) Bagi perintah perlindungan kecemasan sebagai tambahan kepada perintah perlindungan interim dan perintah perlindungan sedia ada; dan
(ii) perluasan tafsiran keganasan rumah tangga untuk membolehkan mangsa mendapat perintah perlindungan interim dan perintah perlindungan
(b) Membantu memulihkan institusi kekeluargaan dengan mengadakan program pemulihan

Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Dato’ Sri Hajah Rohani binti Abdul Karim, ketika membentangkan RUU ini ada menyatakan statistik Polis Diraja Malaysia, bermula pada tahun 2014 sehingga Disember 2016, sebanyak 15,617 kes keganasan rumah tangga telah dilaporkan. Daripada jumlah ini, sebanyak 74 peratus adalah mangsa wanita dan selebihnya 26 peratus adalah mangsa lelaki termasuk suami.

2. Seramai 3 orang Ahli Parlimen PAS iaitu YB Rantau Panjang, YB Bukit Gantang, dan YB Temerloh membahaskan RUU ini.
Para Ahli Parlimen PAS yang berbahas telah menyuarakan perspektif Islam dalam menyelesaikan masalah keganasan rumah tangga.

YB Rantau Panjang memohon penjelasan sejauh mana pindaan akta ini menjadi penyelesaian yang menyeluruh terhadap permasalahan yang ada dan memberi pembelaan terhadap terutama kepada kaum wanita khususnya.
Beliau berpandangan selain daripada undang-undang, penyelesaian dengan melalui pendidikan dan kefahaman turut perlu diutamakan.

3. YB Rantau Panjang turut menyatakan dalam Islam mengajar kita apabila berlaku pertembungan masalah kekeluargaan ini sepatutnya pihak ibu bapa sama ada pihak ibu bapa sendiri ataupun mertua seharusnya memainkan peranan untuk memastikan keluarga ini tidak terus menjadi mangsa keganasan.

Beliau turut menasihatkan kepada anak-anak muda yang berkahwin supaya membina rumah tangga dengan rasa “mawaddah warahmah”, rasa kasih sayang kerana Allah.
Itu sangat penting jangan jadikan kebiasaan menggunakan tangan ataupun penampar ataupun menggunakan aksi fizikal yang ganas untuk menyelesaikan apa-apa isu. Jadi dalam inilah perlunya pendidikan daripada rumah.

4. Beliau berpandangan pendidikan agama amat penting dan mengharapkan kerajaan boleh menyusun program-program pendidikan rumah tangga secara berkala selain daripada kursus praperkahwinan.
Sebagai contoh, program yang telah dibuat di Kelantan iaitu Hari Suami Isteri dapat dilaksanakan di peringkat negara untuk melahirkan rasa mawaddah kasih sayang di antara suami dan isteri.

5. YB Bukit Gantang pula dalam perbahasan beliau menyatakan antara punca berlakunya keganasan rumah tangga ialah sikap ego lelaki, bahana alkohol dan dadah, kurang pegangan agama, masalah ekonomi, berkahwin lebih tetapi tidak mampu, dan peranan pihak ketiga.

6. YB Temerloh pula menyatakan betapa pentingnya hak dan tanggungjawab dilaksanakan oleh pasangan suami isteri bagi mengelakkan keretakan institusi keluarga.
Antara punca utama keganasan rumah tangga ialah pengambilan alkohol dan dadah. Beliau mendesak agar Kerajaan mengawal ketat penjualan alkohol yang menjadi punca kepada segala kemungkaran. Pengedaran dadah yang masih berleluasa turut perlu diberi perhatian serius agar punca kepada masalah ini dapat diselesaikan, bukan sekadar meminda undang-undang sahaja.

Catatan oleh:
Syed Ahmad Fadhli
Pegawai Lajnah Hal Ehwal Parlimen PAS
25 Julai 2017

ANTARA pemerhatian yang sangat penting pasca Ijtima AntaraBangsa Perpaduan Ummah Rantau Asia (IAPU) pada tahun ini ialah 10 resolusi yang telah diisytiharkan dalam persidangan Nadwah Ulama Antarabangsa. Pengisytiharan 10 Resolusi Nadwah Ulama Antarabangsa tersebut harus diberi penumpuan khusus oleh setiap yang telah menumpukan pemerhatian sepanjang berlangsungnya IPU.

Sebanyak 10 resolusi tersebut harus diberi satu lonjakan strategik agar ia tidak hanya menjadi resolusi yang hanya dilulus dan diisytihar di atas kertas. Apatah lagi ia punyai siknifikan tersendiri bilamana ia telah disepakati oleh gerakan Islam serantau tatkala umat Islam berhadapan dengan pelbagai mehnah dan tribulasi.

Tidak hanya ujian yang berbentuk fizikal yang memakan darah dan nyawa, lebih dari itu umat Islam ketika ini berhadapan dengan pelbagai mehnah dalam pembentukan nilai-nilai pemikiran.

Mampukah umat Islam bertahan dengan asakan pemikiran yang pelbagai hari ini yang mensasarkan umat Islam kian jauh dari Islam? 10 resolusi yang diluluskan punyai kekuatan tersendiri dan ia harus dicerna dengan penuh strategi agar kesannya mampu menjadi benteng buat umat Islam mempertahankan diri dan aqidah.

Secara umumnya saya suka memberi perhatian kepada beberapa aspek dari 10 resolusi tersebut. Ia mencakupi sudut pandang antarabangsa, kepelbagaian segmen dalam masyarakat, cabaran semasa umat Islam dalam memahami Islam dan peranan ulama dalam mencetus perubahan.

Kekuatan IAPU yang menghimpunkan gerakan Islam serantau harus menyediakan suatu alternatif kepada dunia bagi memastikan Islam dilihat sebagai penyelesaian kepada seluruh isu kehidupan. Kerangka dan struktur dunia hari ini perlu disesuaikan dengan syariat seberapa mampu yang dapat. Sekurang-kurangnya umat Islam mampu menampilkan suatu contoh untuk dilihat dan diikut.

Sebagai contoh, gerakan Islam sangat perlu memberi perhatian terhadap komitmen masyarakat antarabangsa dalam pelbagai perundangan yang turut mengikat negara-negara umat Islam. Antara yang sangat diberi perhatian termasuklah Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women atau disebut CEDAW, Convention on the Rights of the Child atau CRC, dan Convention On The Rights Of Person With Disabilities atau disebut CRPD.

Negara-negara umat Islam tidak hanya sekadar menuruti program dan ketentuan negara-negara yang berkuasa dengan membelakangi kepentingan Islam dan syariat. Gerakan Islam harus berpadu menerusi persetujuan mengadakan sekretariat khusus bagi mengenengahkan pandangan dan cadangan penyelesaian di dalam Islam.

Ia termasuklah dalam hal-hal yang berkaitan warga emas, wanita, kanak-kanak dan orang kurang upaya. Sangat diperlukan dewasa ini cadangan-cadangan penyelesaian yang bersifat konstruktif dan terserlah dalam pelbagai isu dan permasalahan masyarakat.

Begitu juga dalam menyantuni cabaran kumpulan-kumpulan rentan yang disebutkan di atas, sekretariat baru kelak dan gerakan Islam secara umumnya harus mampu menangani program-program antarabangsa yang telah dimulai dengan Millennium Development Goals’ MDGS yang berakhir 2015 lalu. MDGS pada waktu ini telah digantikan dengan Sustainable Development Goals SDG yang meliputi 17 sasaran yang saling berkaitan.

Kesatuan gerakan Islam seharusnya mampu menyantuni pelbagai segmen komuniti yang ada dalam masyarakat secara lebih dekat. Bebunga indah yang terdapat di dalam khazanah dan sumber syariat perlu dibajai hingga buahnya mampu dirasai oleh komuniti yang pelbagai.

Dalam pada itu, cabaran pemikiran yang melanda umat dewasa ini memerlukan pelarasan gerak kerja yang lebih berstrategik. Kepelbagaian gerakan Islam kadangkala hanya menumpukan segmen-segmen komuniti yang terhad dan terbatas.

Kepelbagaian kumpulan yang ada harus diselaraskan dan mampu disatukan agar penggembelingan tenaga dan sumber akan lebih cekap dan berkesan. Hal ini juga wajar menjadi perhatian sekretariat ummah kelak agar Islam terampil sebagai penyelesaian.

Dari situlah kita akan mampu menyerlahkan dan menzahirkan corak kehidupan dan penyelesaian isu secara lebih menepati syariat. Peranan para alim dan ulama dalam menyelongkar dan mengkaji sumber dan khazanah Islam perlu disusun atur agar tenaga yang ada tidak hanya berperanan di medan-medan yang terhad dan terbatas.

Islam itu harus dirasai oleh setiap jiwa insan. Kekuatan gabungan gerakan Islam yang telah dirintis sedapat mungkin perlu dijadikan satu gerakan strategik untuk menzahirkan syariat.

Bukanlah masanya lagi untuk kita menyatakan Islam ada itu dan ini sedang perlaksanaan penyelesaian permasalahan di tangan mereka yang lain. Kalau pun kita belum mampu menguasai seluruh keadaan, memadailah kita usahakan alternatif untuk ditawarkan. – HARAKAHDAILY 25/7/2017

RASANYA Perdana Menteri dan Datuk Mustapa Mohamed tak perlu meletakkan syarat BN tawan Kelantan sebagai umpan untuk menawarkan pelbagai limpahan projek pembangunan kepada Kelantan.

Sehingga ke detik dan saat ini, Kelantan masih sebuah negeri dalam Persekutuan Malaysia. Orang Kelantan membayar pelbagai cukai dan hasil kepada Kerajaan Persekutuan. Orang Kelantan juga menyumbang pelbagai tenaga dan kepakaran untuk Kerajaan Persekutuan.

Di Kelantan ada Jabatan Persekutuan dan Jabatan Kerajaan Negeri. Ada jalan persekutuan dan ada jalan negeri walau kualiti jalan persekutuan di Kelantan khususnya yang menghubungkan Kota Bharu ke sempadan Terengganu di Bukit Yong kelihatan tak sepadan dengan tarafnya sebagai jalan persekutuan. Beza yang sangat ketara antara kualiti jalan persekutuan di sebelah sempadan Negeri Terengganu berbanding Kelantan padahal ia dibina oleh Kerajaan Persekutuan yang sama. Saya adalah salah seorang pengguna tegar laluan ini dengan kekerapan biasa dua kali sehari.

Dr Azman2Pernah saya bawa seorang tetamu Mindanao melalui jalan dari Kuala Terengganu ke Kota Bharu yang secara spontan bertanya kenapa keadaan jalan tiba-tiba berubah selepas melintasi sempadan Kelantan - Terengganu di Bukit Yong. Kata tetamu ini, "Kalau di tempat kami di Mindanao, jalan yang melalui kampung orang Kristian cantik sebaliknya jalan yang melalui kampung orang Islam sangat teruk walau ia sebenarnya sebatang jalan yang sama." Saya hanya senyum.

Walau Kelantan diperintah oleh PAS, Kerajaan Kelantan tentunya sedia bekerjasama sepenuhnya dengan Kerajaan Persekutuan demi membangunkan Kelantan. Contohnya Kerajaan Kelantan telah bersetuju untuk menjadikan kawasan pantai Bachok sebagai tempat industri gas tetapi akhirnya kerajaan Umno/BN pimpinan Mahathir mendaratkan gas yang dilombong dari perairan Kelantan ke Songkhla, Thailand yang jaraknya kira-kira 270 km dari pelantar carigali gas berkenaan berbanding dengan jarak untuk ke Pantai Bachok hanya 170 km. Saya pernah berkesempatan hadir memberikan kuliah di pelantar gas yang dimaksudkan. Sebab itu saya tahu jaraknya dari pantai Kelantan. Saya juga mengesahkan bahawa pelantar gas berkenaan berada dalam perairan Kelantan.

Lebuhraya Pantai Timur setakat ini hanya melalui negeri Pahang dan Terengganu sahaja. Sedangkan sedia maklum bahawa yang dimaksudkan dengan negeri Pantai Timur ialah Pahang, Terengganu dan Kelantan. Kenapa tak disambung sampai ke Kelantan?

Umum sedia maklum, jumlah penerbangan sehari di Lapangan Terbang Kota Bharu ke pelbagai destinasi mencecah 47 penerbangan berbanding hanya 7 penerbangan sahaja sehari di Lapangan Terbang Kuala Terengganu. Tapi kalau banding saiz lapangan terbang dan kemudahan serta kelengkapan, tentunya Lapangan Terbang Kuala Terengganu jauh meninggalkan Kota Bharu. Kita tak pertikaikan projek pembesaran dan pemodenan Lapangan Terbang Kuala Terengganu tetapi persoalannya kenapa Lapangan Terbang Kota Bharu tidak dibesarkan dan dimodenkan sama berdasarkan keperluan?

Saya buat bandingan antara Kelantan dan Terengganu kerana dua negeri ini mempunyai latar belakang masyarakat dan sosioekonomi yang hampir sama serta hubungan yang dekat dan erat lalu saling memerlukan.

Pembangunan mesti dibina berdasarkan keperluan, bukan meletakkan sentimen perbezaan politik sebagai alasan.

Dr Azman Ibrahim
AJK PAS Pusat
25 Julai 2017 - HARAKAHDAILY 25/7/2017

1. HARI ini bermulanya Mesyuarat Kedua Sidang Dewan Rakyat bagi Penggal Kelima Parlimen Ketiga Belas.
Setiap kali sidang dewan, para Ahli Parlimen dibenarkan untuk menghantar 10 soalan bagi jawapan lisan dan 5 soalan bagi jawapan bertulis yang perlu dijawab oleh pihak Kerajaan.

2. Parlimen merupakan institusi agung bagi setiap negara yang mengamalkan sistem demokrasi. Di sinilah para ahli Parlimen Kerajaan dan Pembangkang boleh duduk bersemuka, bertanya, berbahas hal yang berkait dengan undang-undang negara dan isu semasa rakyat.

3. Parlimen adalah cabang ketiga selain daripada Eksekutif (Kerajaan) dan Judisiari (Mahkamah) yang sepatutnya bergerak seiring dengan prinsip pemisahan kuasa (separation of power).
Sepertimana yang diamalkan di negara-negara maju, di Parlimen sepatutnya pihak Kerajaan dengan beraninya mengemukakan dasar, memberikan penjelasan dan menjawab segala tuduhan yang dikemukakan oleh Pembangkang.

4. Namun, di Malaysia ini agak aneh lagi pelik kerana pihak Kerajaan mempergunakan institusi Parlimen untuk menyelindungkan rahsia di sebalik 1MDB.
Apa sahaja soalan yang dikemukan oleh Ahli Dewan yang mempunyai perkataan "1MDB" dan "DOJ" telah ditolak oleh Dewan atas alasan kononnya ia bersifat sangkaan jahat, andaian, subjudice, sinis, dan menyakitkan hati. Lawak bukan?

5. Kerajaan sering mendakwa 1 MDB ini tidak ada salah, ia menjadi mangsa fitnah bagaikan masih suci lagi mulia, tetapi mengapa pula pihak Kerajaan kelihatannya begitu takut untuk tampil mengemukakan jawapan bagi menghuraikan kekusutan yang berlaku?

6. Untuk rekod, terdapat 7 soalan Ahli Parlimen PAS yang telah ditolak dan enggan dijawab oleh Kerajaan.
Soalan ini dikemukakan oleh YB Marang, Bukit Gantang, Kota Bharu, Temerloh, Kuala Nerus, Kubang Kerian dan Pokok Sena.
Saya lampirkan di sini senarai soalan dan juga surat balas daripada Parlimen yang menyatakan penolakan soalan ini.
Ia penting agar dapat lah menjawab tohmahan pimpinan Pakatan Harapan kononnya PAS membisu dalam 1MDB, PAS sudah makan dedak dan PAS menyokong pemimpin zalim.

7. Berikut adalah senarai soalan Ahli Parlimen PAS Yang Ditolak oleh Dewan:

a. YB Dato' Seri Haji Abdul Hadi bin Awang [Marang] minta PERDANA MENTERI menyatakan sejauhmana hasrat kerajaan untuk menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja (RCI) bagi menyelesaikan skandal 1MDB sebagaimana yang dilakukan dalam isu Forex?

b. YB Idris Bin Haji Ahmad [Bukit Gantang] minta PERDANA MENTERI menyatakan bilakah kerajaan hendak menubuhkan Suruhanjaya Diraja untuk menyiasat isu 1MDB supaya semua pihak berpuas hati apabila laporan ini dibentangkan memandangkan isu ini telah menimbulkan persepsi negatif dalam kalangan masyarakat antarabangsa dan menjadi polemik masyarakat.?

c. YB Dato’ Takiyuddin Bin Hassan [KOTA BHARU] minta PERDANA MENTERI nyatakan apakah pendirian serta tindakan Kerajaan berhubung Saman Sivil yang telah diambil oleh DoJ Amerika Syarikat terhadap kepentingan syarikat 1MDB atau sebarang kaitan dengannya?

d. YB Tuan Haji Nasrudin bin Hassan [ Temerloh ] minta PERDANA MENTERI menyatakan bidang kuasa atau peranan dan status siasatan oleh Jabatan Peguam Negara, Jabatan Audit Negara dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dalam isu 1MDB.?

e. YB. Dato’ Dr. Mohd Khairuddin Aman Razali [ Kuala Nerus ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan menyatakan status siasatan oleh Polis Diraja Malaysia (PDRM) berhubung isu ketirisan kewangan 1MDB dan kaitannya dengan siasatan oleh DoJ.?

f. YB. Dato’ Dr. Mohd Khairuddin Aman Razali [ Kuala Nerus ] minta PERDANA MENTERI menyatakan justifikasi tidak menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja (RCI) bagi membolehkan siasatan terhadap kerugian urus niaga oleh 1MDB boleh diteruskan dengan lebih telus dan menyeluruh?

g. YB Ahmad Baihaki Bin Atiqullah minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah langkah-langkah yang telah pihak Kerajaan lakukan, untuk menangani isu-isu yang ditimbulkan oleh pihak Department Of Justice (DOJ) Amerika Syarikat, agar kepercayaan rakyat terhadap kredibiliti Kerajaan tidak terhakis?

Catatan Oleh:
Syed Ahmad Fadhli
Pegawai Lajnah Hal Ehwal Parlimen PAS
24 Julai 2017 - HARAKAHDAILY 24/7/2017

TAHNIAH peneroka Felda atas agihan 'durian runtuh'. Harap dahan pokok durian yang runtuh itu akan menumbuhkan tunas baru dan berbuah semula. Kalau runtuh dan tak tumbuh tunas baru, bimbang tahun depan durian tak berbuah lagi.

Sepanjang saya survey tanya khabar dengan peneroka Felda Selasih di Jabi, tak ada peneroka yang tanya "Felda bagi 5k, apa yang PAS boleh bagi?" Sebab mereka dah cukup faham bahawa PAS bukan kerajaan. Malah kata mereka sepatutnya hak kami untuk dapat lebih banyak lagi.

Seorang tua peneroka asal Felda Selasih berkata, "Apa yang kami dapat dari Felda selama ini, semua kami bayar. Tak ada yang diberi percuma oleh Felda. Walau hanya sebuah kereta sorong dan sebilah sabit yang Felda bagi kepada kami, semua masuk dalam penyata dan kami bayar."

Saya yang bukan anak peneroka boleh memahami apa yang ingin disampaikan oleh peneroka tua tersebut. Walau Felda dah berimejkan sebuah syarikat konglomerat, ia tak dapat lari dari jasa dan bakti seorang peneroka tua seperti beliau.

Masyarakat Felda dah semakin sedar apa hak mereka. Apatah lagi dalam konteks Felda Selasih, di dalam Dewan Undangan Negeri Jabi,  Terengganu. Sebahagian besar geran tanah mereka bertarikh tahun 2003. Mungkin ada orang terlupa bahawa tahun 2003 ialah zaman Kerajaan PAS Terengganu. Kot ada orang yang tak tahu maka sukacita saya maklumkan bahawa walau siapapun yang duduk di Negeri Terengganu atau di mana-mana negeri, kuasa untuk bagi geran hak milik tanah ialah kuasa kerajaan negeri. Kalau Perdana Menteri Malaysia atau Presiden Donald Trump sekalipun mari duduk di Terengganu, kuasa untuk bagi geran hak milik tanah tetap kuasa Kerajaan Terengganu. Jangan ingat geran tanah Felda diberi oleh Felda dan atas geran tersebut ada logo Felda.

Durian runtuh RM5k pemberian Felda perlu disyukuri dan diucapkan terima kasih. Tapi jangan lupa juga jasa Kerajaan PAS Terengganu memberikan hak milik tanah kepada lebih 150 keluarga peneroka di Felda Selasih. Biarlah kita jadi insan yang tahu berterima kasih.

Dr Azman Ibrahim
AJK PAS Pusat
24 Julai 2017

PAS menyambut baik pelbagai insentif kerajaan kepada peneroka Felda, dan ia adalah petanda hampirnya Pilihan raya Umum ke-14. 

Sebahagian dari insentif itu akan melegakan peneroka buat seketika, sebelum ianya kembali kepada keadaan asal. Ia ibarat pesakit yang tengah sakit, akan merasa lega apabila diberi ubat penahan sakit.

Pemberian insentif khas sebanyak RM5,000 diterima dengan penuh rasa syukur. Alangkah baiknya kalau pemberian begini dilaksanakan setiap tahun sambutan Hari Peneroka, lebih beruntung kalau ada pilihan raya kecil di kawasan Felda, tentu banyak lagi anugerah yang akan menhujani peneroka.

Manakala sebahagiannya yang lain adalah perisa tambahan bagi menyedapkan makanan. Secara asasnya, budaya menganugerahkan pelbagai pemberian menjelang PRU masih menjadi budaya kerajaan Umno-BN.

Insentif kepada Felda bukanlah lahir dari kajian teliti bagi mengatasi pelbagai masalah rakyat secara mampan. Akibatnya, ia akan hanya menimbulkan pelbagai permasalahan yang lain.

Sebagai contoh, tindakan kerajaan melupuskan hutang tanam semula berjumlah RM5,000 bagi setiap peneroka yang memilih untuk tanam semula melalui Felda melibatkan peruntukan keseluruhan RM519 juta.

Keputusan itu melahirkan suara kekesalan dari sesetengah peneroka yang berjaya melangsai segala hutang mereka. Apakah mereka tidak layak diberi ganjaran sebagaimana kerajaan memberi ganjaran kepada peminjam hutang pembelian saham FGV?

Kalau kerajaan sanggup memberi kepada 1,626 peneroka yang telah melangsaikan bayaran saham FGV dengan ganjaran tunai RM1,820, bagaimana pula dengan para peneroka yang berjaya melunaskan hutang dengan Felda mengikut jadual?

Memberi anugerah hanya kepada peneroka yang menyerahkannya kepada Felda adalah sesuatu yang sangat tidak adil kerana sekalipun mereka membuat pilihan untuk menanam sendiri, segala hasil ladang mereka juga dihantar ke kilang Felda dan potongan hasil terus dilaksanakan.

Sementara itu, langkah memberi kelulusan kepada warga Felda bagi mendirikan lebih dari sebuah rumah di atas satu tapak adalah satu pengakuan kerajaan secara tidak rasmi akan kegagalannya dalam menyediakan perumahan untuk generasi kedua sebagaimana diwar-warkan sebelum ini.

Apapun, PAS menyokong langkah ini meskipun ia sesuatu yang sepatutnya dibuat dari awal.

Susulan itu, saya menggesa agar Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak mengarahkan tindakan menyekat bekalan elektrik kepada kedai atau rumah kediaman yang berlaku di wilayah Jengka diharap dapat ditarik balik serta-merta. Tindakan zalim ini bukan sahaja menyekat peluang generasi kedua mencari rezeki, bahkan menyebabkan warga asing dilihat menerima layanan dan kemudahan yang lebih baik dari generasi kedua dan ketiga Felda.

Apapun pemberian anugerah ini, PAS percaya ia tidak akan menjadikan warga Felda menjadi penyambung tali hayat Umno. Kebangkitan warga peneroka sejajar dengan majunya teknologi maklumat tidak mampu dibendung lagi dengan pemberian-pemberian sebegini setiap kali menjelang pilihan raya.

Warga peneroka akan bangkit untuk masa depan warga Felda yang lebih berjaya. Dengan kenaikan kos sara hidup yang mendadak didarab dengan kesedaran politik dan semangat perubahan yang kini ditunjukkan oleh warga Felda khasnya generasi kedua dan ketiga, mereka sedar bahawa pelbagai anugerah ini hanya datang apabila Umno berada di dalam keadaan tersepit atau memerlukan undi mereka.

Apakah anugerah terbaik untuk para peneroka? Berdikari, dan diharap berubah ke PAS, dan kita sama-sama membangun dengan Islam.

Seperti kata Almarhum Tuan Guru Dato Nik Abdul Aziz, PAS lebih gemar menggunakan pendekatan ilmu dalam mengajak orang ramai berkumpul, sebaliknya Umno didakwa menggunakan pendekatan mengagihkan wang untuk menarik perhatian rakyat.

Tuan Ibrahim Tuan Man
Timbalan Presiden PAS
24 Julai 2017- HARAKAHDAILY 24/7/2017

Advertisement