Perlukah pilihan raya pihak berkuasa tempatan?

FATHI YUSOF | .

DI Malaysia, pilihan raya pihak berkuasa tempatan (PBT) tidak pernah dilaksanakan sejak kerajaan Persekutuan menggantungkan perlaksanaannya melalui undang-undang darurat pada tahun 1965. Akhir-akhir ini timbul inisiatif pihak kerajaan Pulau Pinang untuk menghidupkan kembali pilihan raya berkenaan di negeri itu. Persoalannya, adakah wajar pilihan raya PBT  dijalankan semula di Malaysia.

Tujuan pilihan raya adalah untuk memberikan hak kepada orang ramai menentukan pihak yang menguruskan urusan mereka. Dengan mengadakan pilihan raya PBT, hasrat ini kelihatan dapat dicapai dengan mudah dan jelas di peringkat kerajaan tempatan. Persoalannya, dalam sistem yang ada hari ini, adakah pihak yang bertanggung jawab dalam pentadbiran PBT tidak datang dari suara rakyat?

Bagi menjawab persoalan di atas, elok kita melihat siapakah yang menganggotai PBT. Menurut Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171), ahli PBT adalah dilantik oleh pihak berkuasa negeri. Pihak berkuasa negeri adalah majlis mesyuarat kerajaan negeri yang dipengerusikan oleh Menteri Besar. Kerajaan negeri adalah kerajaan yang dipilih melalui pilihan raya Dewan Negeri. Dari perspektif ini, kita boleh simpulkan bahawa pihak yang mengendali PBT, tetap mempunyai kaitan rapat dengan kerajaan yang dipilih melalui pilihan raya. Oleh itu, hasrat rakyat untuk menentukan pihak yang menguruskan PBT sebenarnya sudah boleh dicapai melalui pilihan raya yang memilih kerajaan negeri. Cuma bezanya ia tidak berlaku secara langsung.

Mungkin ada yang berhujah pula bahawa pemilihan yang tidak secara langsung itu mengurangkan tahap akauntabiliti. Dakwaan ini ada benarnya. Namun demikian, masalah ini boleh di atasi dengan melantik wakil-wakil parti politik yang memerintah kerajaan negeri menjadi anggota majlis PBT. Mereka boleh tampil secara jelas sebagai anggota majlis yang mewakili parti yang telah dipilih melalui pilihan raya. Selain itu tahap akauntabiliti juga boleh dipertingkatkan dengan mengeratkan hubungan antara Ahli Dewan Negeri yang mewakili Dewan Undangan Negeri (DUN) yang terlibat dengan PBT dengan majlis-majlis dialog yang turut melibatkan PBT. Pendekatan ini bukan satu masalah memandangkan PBT adalah badan yang perlu melaksanakan kehendak-kehendak kerajaan yang memerintah.

Selain itu, kemungkinan hasrat untuk mengadakan pilihan raya PBT ini didorong oleh semangat yang jitu untuk meluaskan amalan demokrasi. Niat begini tentunya satu niat yang baik. Sememangnya rakyat wajar dilibatkan dengan pengurusan kerajaan. Namun, tahap penglibatan rakyat dalam menentukan keanggotaan institusi kerajaan perlu mempunyai sempadan tertentu. Sempadan ini penting kerana penglibatan yang melampau bukan sahaja satu pembaziran, bahkan boleh melambatkan kecekapan jentera kerajaan serta boleh membawa kesan-kesan sampingan yang lain.

Dari sudut pembaziran, sesuatu pilihan raya tentunya memerlukan belanja besar. Belanja ini hakikatnya datang dari wang rakyat. Perbelanjaan besar bukan sahaja perlu ditanggung oleh pengendali pilihan raya, bahkan juga parti-parti politik yang perlu mengeluarkan wang untuk pembiayaan kempen. Sebagaimana, pilihan raya lain di Malaysia, kerancakan kempen dan persaingan sengit sering kali mendorong parti-parti menyalahgunakan aset, kemudahan, media dan jentera kerajaan untuk tujuan meraih undi. Semua senario ini akan membawa kerugian kepada rakyat.

Tentu ada yang menyindir hujah ini dengan mengatakan: Kalau takut habis wang, tak perlu lah ada pilihan raya langsung! Sindiran ini kelihatan betul, tapi sebenarnya ada kaedah tertentu untuk mengukur tahap keperluan pilihan raya. Antara kaedah yang digunakan ialah dengan melihat kepada level of representation atau tahap kadar pewakilan. Setakat ini tiada piawai yan tetap yang ditentukan olen badan-badan antarabangsa. Namun begitu berdasarkan amalan di negara-negara demokrasi yang telah mantap, kadar 60,000 orang pengundi untuk seorang wakil rakyat sudah dianggap memadai.

Di Malaysia, kadar untuk wakil parlimen sahaja, secara puratanya adalah di sekitar 55,000 orang. Bagi pewakilan di peringkat Dewan Negeri pula kadarnya ialah sekitar 25,000 hingga 40,000 pengundi untuk setiap wakil rakyat. Jika dicampur jumlah semua wakil rakyat peringkat Parlimen dan Dewan Negeri, dan dinisbahkan dengan jumlah pengundi, maka jumlah purata nisbah ialah sekitar hanya 22,000 untuk setiap pengundi. Realitinya kebanyakan rakyat di Malaysia sudah diwakili oleh dua orang wakil rakyat. Penambahan seorang lagi wakil rakyat melalui pilihan raya PBT kelihatan tidak perlu jika diambil kira jumlah wakil rakyat yang sedia ada dan juga tahap kadar pewakilan yang sebenarnya sudah tinggi di Malaysia.

Selain itu perlu diingat bahawa, Malaysia adalah pengamal sistem federalisme, tidak seperti kebanyakan negara-negara yang menjalankan pilihan raya PBT. Sistem ini boleh mewujudkan kerajaan negeri yang mempunyai hubungan yang lebih hanpir dan lebih bersifat tempatan berbanding kerajaan Persekutuan. Kerajaan negeri di Malaysia adalah antara yang mempunyai bidang kuasa yang paling terhad berbanding negera pengamal federalisme lain, Jadi jika diwujudkan pilihan raya kerajaan tempatan, kepentingan pilihan raya peringat negeri semakin mengecil. Situasi ini juga menjadikan pengaruh kerajaan negeri dan ahli-ahli dewan negeri akan semakin lemah. Hal ini kerana, jika wujud pilihan raya PBT, kerajaan negeri perlu mengurangkan campur tangan kerana akauntabiliti PBT telah berpindah kepada ahli majlis PBT yang dipilih dalam pilihan raya PBT.  

Akhir sekali perlu juga difikirkan pilihan raya PBT dari sudut iklim politik negara. Politik Malaysia sentiasa hangat. Isu politik bukan sekadar hidangan musim pilihan raya, bahkan menjadi santapan harian tanpa mengira masa. Bayangkan jika negara kita dihidangkan pula dengan pilihan raya PBT. Tentunya ia akan menambahkan lagi kerancakan politik yang mengheret rakyat ke kancah pertembungan kepartian. Pertembungan melampau lebih banyak membawa keburukan daripada kebaikan. Sistem yang ada sekarang sudah memadai, maka cadangan untuk mengadakan pilihan raya PBT tidak lagi relevan.  – HARAKAHDAILY 24/1/2015
 

Share on Myspace