Apa perkembangan Majlis Harga Negara

USTAZ IDRIS AHMAD | .

Saya hendak menyentuh berkenaan dengan B.25 030200 – Gerakan Kepenggunaan iaitu ini ialah merupakan isu supaya ada di sana kesedaran di kalangan pengguna supaya standard dalam masyarakat ke arah untuk mewujudkan masyarakat civil society, dengan izin, supaya gerakan kepenggunaan ini mesti diaktifkan dan sudah tentulah di antaranya perlukan kepada bantuan daripada kementerian.

Maka saya mengharapkan supaya NGO-NGO yang aktif di dalam bidang kepenggunaan ini perlu diberikan kerjasama untuk memantau dan memberikan kesedaran kepada pengguna.

Keduanya ialah isu yang sama iaitu berkenaan dengan pendidikan pengguna ini mesti diberikan kesedaran kepada pelajar-pelajar sejak sekolah rendah sampai kepada IPTA ataupun kepada IPTS dan ketiganya saya hendak tanya juga berkenaan gerakan kepenggunaan ini.

Apa perkembangan Majlis Harga Negara yang pernah dipengerusikan oleh idea dicetuskan oleh mantan Datuk Seri Abdullah Badawi untuk menangani soal isu-isu kepenggunaan dan kenaikan harga barang iaitu Majlis Harga Negara.

Keduanya berkenaan dengan Butiran 030400 – Standard Kepenggunaan.

Saya hendak tanya berkenaan dengan bagaimanakah status penggunaan minyak masak. Adakah berlaku minyak masak yang dikitar semula yang digunakan?

Keduanya adakah penggunaan penjualan minyak masak yang dikitar semula ini dibenarkan oleh kementerian? Kalau dibenarkan, adakah ia memenuhi piawaian daripada segi standard kesihatan kepada pengguna?

Kalau tidak diizinkan, kalau satu kesalahan, berapakah berlakunya tangkapan terhadap mereka yang terlibat dalam penjualan minyak masak yang dikitar semula ini?

Kemudian saya hendak menyentuh tentang tadi B.25 berkenaan dengan isu subsidi tepung gandum.

Pada tahun lepas kita dapat sebanyak RM150 juta. Jadi tahun ini tiba-tiba peruntukan ini tidak ada. Walaupun kita tahu GST tepung gandum tidak kena tetapi apabila sudah jadi roti ia kena GST. Itulah dalam keadaan GST tidak kena dan waktu itu subsidi ada lagi.

Sekarang subsidi tidak ada. Jadi saya harapkan ini keadaan yang perlu diberi perhatian kembali supaya ini merupakan makanan di kalangan masyarakat ramai di negara kita.

Akhir sekali ialah berkenaan dengan B.25 070600 – Kempen-kempen Kementerian.

Jadi kita mengharapkan dalam dunia yang penuh moden ini kementerian mesti menggunakan kemudahan media sosial untuk mengenai barang-barang kawalan dan harga barang standard yang perlu digunakan dengan secara meluas.

Projek ini perlu diberikan perhatian kerana dunia hari ini boleh dikatakan semua masyarakat Malaysia ini ada smart phone, maka sudah tentu kempen-kempen kesedaran ini boleh digunakan dengan kos yang tidak berapa mahal tetapi memberikan kesan yang baik dan media sosial ini juga perlu highlightkan syarikat-syarikat yang menipu pengguna dan menaikkan harga kepada pengguna yang tidak sepatutnya. - HARAKAHDAILY 24/11/2014

Ucapan Ahli Parlimen Bukit gantang, Idris Ahmad semasa membahaskan Rang Undang-undang Perbekalan 2016 Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan di Dewan Rakyat pada 24 November 2015.

Share on Myspace