Kita bayar tol tujuan hendak laju

USTAZ IDRIS AHMAD | .

Saya hendak bicara berkenaan dengan B.27 Butiran 080100 – Bayaran Pampasan Tol sebanyak RM593,321,000.   

Saya hendak minta penjelasan daripada pihak menteri. Ini mungkin perjanjian yang dibuat di dalam konsesi tol yang lalu pada zaman rejim yang lalu dan adakah perjanjian yang sama dibuat terhadap kepada pemegang-pemegang konsesi tol sehinggakan kadang-kadang ini membebankan negara dan juga membebankan penggunaan dana awam. Terutama lebuh raya-lebuh raya yang baru dibuka nanti adakah perjanjian ini perjanjian yang kita anggap perjanjian yang membebankan kepada negara dan juga rakyat satu.  

Keduanya, apa SOP yang dilakukan oleh pihak konsesi lebuh raya macam PLUS. Misal katakan iaitu apabila berlakunya kemalangan di highway atau jalan raya.

Kita bayar tol ini tujuannya hendak laju, hendak cepat malangnya apabila berlaku kemalangan kadang-kadang memakan masa sampai 2 jam ini pengalaman bukan orang lain pun sama kalau ditanya Yang Berhormat Gerik dan juga rakan-rakan yang lain.

Kalau berlakunya kemalangan antara Jelapang dengan Kuala Kangsar itu memakan masa sampai 2 jam. Sedangkan petrol kita kena bayar, tol kita kena bayar, masa kita terbuang. Jadi saya hendak supaya ada satu SOP yang jelas yang dibuat.  

Kalau PLUS gagal melakukan benda ini patutnya kena ada satu clause yang kita kena penalti dia, yang kita kena denda kepada dia untuk kesenangan kepada pengguna.

Isu yang ketiga juga melibatkan soal PLUS mungkin Yang Berhormat Timbalan Menteri mungkin gelak isu ini yang selalu saya bangkit berkenaan dengan bayaran 3% yang dikenakan kepada peniaga R&R.

Saya merayu sangatsangatlah supaya pihak kementerian meminta kepada pihak PLUS supaya bayaran 3% yang dikenakan kepada peniaga ini dimansuhkan.

Kalau ikut daripada segi jawapan daripada kementerian kepada saya dulu tahun 2013, pendapatan daripada 3% daripada yang diambil bayaran daripada peniaga-peniaga ini sebanyak RM2.3 juta, tahun 2014 sebanyak RM2.4 juta.  

Jadi saya harapkan supaya merayu sangat-sangat supaya bayaran ini dimansuhkan kerana ini untuk membantu peniaga-peniaga yang meniaga di sana dan juga mungkin ini kesan daripada segi sudut harga kepada pengguna yang melalui jalan raya dan singgah di R&R.   

Kemudian P.27 iaitu 60000 – Naik Taraf Jalan Raya dan Laluan.

Saya minta supaya untuk kementerian memperbaiki untuk jalan raya antara Changkat Jering sampai ke Beruas.

Ini kerana jalan itu jalan yang sekarang ini sudah pun banyak kenderaan yang lalu situ kerana untuk mengelak daripada tol dan juga untuk pergi ke pesisiran mengikut jalan pantai untuk pergi ke Kuala Lumpur. - HARAKAHDAILY 25/11/2015

Ucapan AhLi Parlimen Bukit Gantang, Ustaz Idris Ahmad ketika membahaskan Anggaran Pembangunan 2016 Maksud B.27 dan Maksud P.27 di bawah Kementerian Kerja Raya di Dewan Rakyat pada 23 November 2015.

Share on Myspace