Pindaan RUU 355, menyelusuri sejarah

DR ABU BAKAR ABDULLAH | .

Sebelum pindaan tahun 1984, Mahkamah Syariah mempunyai bidang kuasa jenayah menjatuhkan hukuman tidak melebihi 6 bulan penjara dan denda RM1,000 atau kedua-dua sekali sebagaimana Akta Mahkamah Syariah Bidang kuasa Jenayah 1965.

Akta Mahkamah Syariah bidang kuasa Jenayah dipinda pada 1984 dan disemak pada tahun 1988 (Akta 355) yang memperuntukkan bidang kuasa Mahkamah Syariah menjatuhkan hukuman tidak melebihi 3 tahun penjara, denda lima ribu ringgit dan enam sebatan sebagaimana dinyatakan oleh Seksyen 2 akta tersebut:

"Mahkamah Syariah yang ditubuhkan dengan sempurnanya di bawah mana mana undang undang dalam srsuatu negeri dan diberi bidangkuasa ke atas orang orang yang menganuti agama Islam dan berkenaan dengan mana mana perkara yang disebut satu persatu dalam Senarai ii bagi Senarai Negeri dalam Jadual Kesembilan kepada Perlembagaan Persekutuan adalah dengan ini diberi bidang kuasa berkenaan dengan kesalahan kesalahan terhadap rukun rukun agama Islam oleh orang orang yang menganuti agama tersebut yang boleh ditetapkan di bawah mana mana undang undang bertulis. Dengan syarat bahawa kuasa sedemikian tidaklah boleh dijalankan berkenaan dengan apa apa kesalahan yang boleh dihukum penjara selama tempoh melebihi tiga tahun atau denda melebihi lima ribu ringgit atau sebatan enam kali atau apa apa gabungan hukuman hukuman tersebut."

Cadangan pindaan ini adalah mengikut undang-undang dan Perlembagaan serta tidak bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan.

Sejarah membuktikan sebelum campur tangan penjajah Inggeris Mahkamah Syariah /Kadi mempunyai bidang kuasa jenayah yang luas kemudiannya diperkecilkan oleh penjajah.

Bidang kuasa Jenayah Mahkamah Syariah ketika ini jauh lebih rendah dan kecil berbanding dengan bidangkuasa Mahkamah Awam / Sivil seperti Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen, Mahkamah Majistret Kelas Satu (boleh menjatuhkan hukuman penjara maksimum lima tahun, denda 10,000 ringgit atau 12 kali sebatan atau gabungan ketiga-tiganya sekali.

Lebih tinggi sedikit daripada bidang kuasa Mahkamah Majistret Kelas 2 bidang kuasa jenayah boleh menjatuhkan hukuman penjara maksimum 12 bulan atau tuntutan ganti rugi 3,000 ringgit.

Disediakan oleh:

DR ABU BAKAR ABDULLAH
Pengerusi Penyelidikan MAPIT
Merangkap Pengerusi JK Khas Pelaksanaan Syariah DUPP - HARAKAHDAILY 12/7/2016

Share on Myspace