Tegas berprinsip dengan al-Qur'an, sunnah dan ijma'

MUHTAR SUHAILI | .

USRAH DEWAN PEMUDA PAS MALAYSIA: TEGAS BERPRINSIP DENGAN AL-QUR'AN, SUNNAH DAN IJMA'

PAGI Sabtu 13 Safar 1438H bersamaan 13 November 2016 lalu telah berlangsung Usrah dan Mesyuarat Exco Dewan Pemuda PAS Malaysia (DPPM) Kali Ke-17 Sesi 2015-2017 yang dipengerusikan oleh Ketua Pemuda, YB Ustaz Nik Mohamad Abduh Nik Abdul Aziz.

Sebagaimana biasa sebelum mesyuarat, Usrah telah diadakan dengan teks usrah/ silibus Ats-Tsawabit Wal Mutaghayyirat (Prinsip-prinsip Gerakan Dakwah Yang Mutlak Dan Fleksibel) karangan Dr. Shalah Shawi. Saya diamanahkan sebagai pembentang dan perbincangan berkisar Bab 2: Tsawabit-Mutaghayyirat Dalam Manhaj Talaqqi Dan Dalam Ijtihad Dan Taklid.

Allah Azza Wa Jalla berfirman di dalam Surah An-Nisa' ayat 59:

ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﺃَﻃِﻴﻌُﻮﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻭَﺃَﻃِﻴﻌُﻮﺍ ﺍﻟﺮَّﺳُﻮﻝَ ﻭَﺃُﻭﻟِﻲ ﺍﻷﻣْﺮِ ﻣِﻨْﻜُﻢْ ﻓَﺈِﻥْ ﺗَﻨَﺎﺯَﻋْﺘُﻢْ ﻓِﻲ ﺷَﻲْﺀٍ ﻓَﺮُﺩُّﻭﻩُ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺍﻟﺮَّﺳُﻮﻝِ ﺇِﻥْ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺗُﺆْﻣِﻨُﻮﻥَ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺍﻟْﻴَﻮْﻡِ ﺍﻵﺧِﺮِ ﺫَﻟِﻚَ ﺧَﻴْﺮٌ ﻭَﺃَﺣْﺴَﻦُ ﺗَﺄْﻭِﻳﻼ

"Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada "Ulil-Amri" (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan (Sunnah) Rasul-Nya - jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu), dan lebih elok pula kesudahannya."

Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam pula bersabda:

تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا : كِتَابَ اللهِ وَ سُنَّةَ رَسُوْلِهِ

"Aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, (iaitu) Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya." (Hadith Shahih Lighairihi, Hadith Riwayat Malik; al-Hakim, al-Baihaqi, Ibnu Nashr, Ibnu Hazm. Disahihkan oleh Syaikh Salim al-Hilali di dalam At Ta’zhim wal Minnah fil Intisharis Sunnah).

Sementara itu, Perlembagaan Parti Islam Se-Malaysia (PAS) dalam Fasal 7 menyatakan:

"HUKUM DAN KEKUASAAN: Adapun hukum yang tertinggi sekali dalam pegangan PAS ialah KITABULLAH dan SUNNAH RASUL serta IJMAK 'ULAMAK dan QIAS yang terang dan nyata."

Sebagai ahli gerakan Islam, sewajarnyalah Firman Allah Ta'ala, Hadith Nabi SAW dan Fasal 7 Perlembagaan PAS di atas merupakan pangkalan tempat kita bertolak dan menjadi pelabuhan terakhir tempat bahtera kita nantinya bersauh.

Berikut disertakan sebahagian pengisian Usrah tersebut, semoga bermanfaat buat kita semua. Allahumma Aamiin.

"Ketika berbicara tentang persoalan dakwah kontemporari dan perkara berkaitan yang menyentuh hal antara jamaah, yang terlintas pertama kali adalah perbincangan tentang ijtihad dan taklid, serta manhaj talaqqi (cara penerimaan dan pengambilan hukum) dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Berikut merupakan beberapa pertanyaan yang secara khusus diajukan:
1. Apakah peranan akal dalam menyikapi naql (dalil wahyu)?
2. Dalil-dalil syar'i apakah yang boleh dijadikan hujah dalam hal-hal yang diperselisihkan?
3. Bagaimana menyikapi ijtihad bagi kalangan ulama, pelajar dan orang awam?
4. Apakah ijtihad itu mutlak kewajibannya?
5. Apakah taklid itu mutlak keharamannya?
6. Apakah mencari ilmu hukumnya wajib 'ain?
7. Juga pertanyaan-pertanyaan lain ketika seseorang yang mencari petunjuk memulai perjalanannya dalam berkomitmen kepada agama, mengenali hukum-hukumnya, dan bergaul dengan para penuntut ilmu dan ulamanya.

Di antara hal positif dari gerakan Islam kontemporari yang layak disebut adalah ia telah memecah dinding taklid serta mendorong lahirnya pembaharuan amal dengan berlandaskan dalil-dalil syar'i. Ia juga telah membersihkan kotoran dan debu dari kitab-kitab sunnah yang sebelumnya nyaris terlupakan dan hanya menjadi benda simpanan peninggalan semata yang tidak lagi dijadikan rujukan dalam memahami hukum berbagai-bagai persoalan baru yang mereka hadapi, setelah banyak orang menggantikannya dengan buku-buku furu' (sumber sekunder).

Gerakan Islam telah memperbaharui perhatiannya terhadap kitab-kitab sunnah, merujuk kembali kepadanya dan menekuni pelbagai kajian serta penelitian tentangnya, baik dilakukan orang yang telah alim mahupun pelajar, sehingga kedudukan sunnah telah kembali sebagaimana layaknya di tengah kaum Muslimin.

Jika ada kesan negatifnya, secara umum mungkin adalah munculnya sikap berlebihan (ghuluw) gerakan-gerakan Islam kontemporari dalam memberi reaksi. Jika di satu sisi ada yang mewajibkan taklid hatta sampai kepada kalangan ulama yang memiliki spesialisasi, maka di sisi lain muncul gerakan Islam yang mengharamkan taklid meskipun kepada orang awam.

Jika di satu sisi sebahagian orang tidak mengetahui dalil-dalil fiqh selain ucapan para imamnya, maka di sisi lain muncul dari kalangan gerakan Islam orang yang menolak semua ucapan-ucapan imam seraya berkata: "Mereka lelaki, kami juga lelaki" dan bahawa fatwa harus disertai dengan dalil. Kalau dalil tidak disertakan maka fatwa itu harus ditolak, tanpa peduli bagaimanapun keadaan si penanya dan bagaimana pula kondisi yang ditanya.

Di satu sisi, jika sebahagian orang yang mengingkari segala bentuk pembaharuan (tajdid) dan hanya berkisar pada wilayah ucapan yang dinukil dari para imam, maka di sisi yang lain dapat dijumpai sekelompok orang yang bergabung dengan suatu gerakan Islam membuka pintu ijtihad seluas-luasnya dan memekikkan pembaharuan secara total, baik hal-hal yang zhanniyyah dan ijtihadiyah mahupun yang tsawabit dan qath'i, hingga nyaris mengesampingkan peranan naql (dalil Al-Qur'an dan Hadith) di hadapan akal fikiran atas nama pembaharuan, pencerahan dan istilah lain sepertinya.

Tujuan dari bab ini adalah membezakan antara hal-hal yang mutlak dengan yang fleksibel, yang tsawabit dengan yang mutaghayyirat dan yang qath'iyyat dengan yang zhanniyyat dalam semua hal di atas, agar kita tidak terjebak pada sikap melampaui batas pada hal mutlak yang qath'i dengan atas nama pembaharuan, dan agar tidak muncul sikap saling berdebat di antara barisan kita hanya kerana perbezaan dalam hal zhanni yang masih samar dengan atas nama salaf, berpegang teguh dengan prinsip dan menjauhi bid'ah.

Selain itu, juga agar gerakan Islam berkesempatan untuk menyatukan kata di sekitar prinsip-prinsip yang ditegaskan oleh Al-Qur'an, Hadith dan Ijma', serta saling berlapang dada dalam hal-hal di luar itu dalam masalah ijtihadiah, agar boleh sama-sama menumpukan usaha menyusun pertempuran dalam menghadapi kaum sekular dan musuh-musuh Islam dewasa ini, yang telah menodai eksistensi Islam dan tersebar luas ke seluruh wilayah kaum Muslimin, sehingga berjihad menghadapi mereka menjadi keharusan bagi setiap orang yang masih mendapati kehormatan posisi agamanya di dalam hatinya dan ingin mentaati Allah dan RasulNya."

Perbincangan juga dilanjutkan dengan pengaplikasian perkara tersebut yang selari dengan asas-asas dan prinsip-prinsip pendekatan Budaya Politik Matang & Sejahtera (BPMS) yang dipelopori PAS kini.

Jemput juga baca artikel dalam kolum 'Terang Rembulan' Harakah tulisan Ustaz Nik Mohamad Abduh yang bertajuk "PAS dan Isu Kafir-Mengkafir". Petikan menarik dari artikel tersebut:

"Setiap jemaah akan tetap ada pentaksub. Pentaksub biasanya jahil. Jika mereka berilmu, maka mereka sombong. Kedua-duanya adalah penyakit yang ada di dalam mana-mana jemaah di mana-mana dan pada masa mana pun".

Baca lanjut di pautan berikut: https:// m.facebook.com/ story.php? story_fbid= 377151279286873&id= 100009760117468

Usrah hari ini juga dilanjutkan dengan perkongsian seputar Bajet 2017 yang dibentangkan oleh Syahir Che Sulaiman dan perbincangan berkaitan.

Rasulullah SAW bersabda: “Katakanlah! Aku percaya kepada Allah kemudian istiqamahlah (pegang teguhlah pendirian itu).” Dengan itulah kita hadapi segala persoalan di dalam hidup ini. Dengan itu kita kibarkan panji kita. Kalimat itulah yang terlukis pada jiwa kita, dan dengan pendirian itu kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Dengan itu kita jiwai seluruh kebudayaan dalam segala macam seginya, dengan itu pula kita mencari pengetahuan dalam segala macam cabangnya.
 
Prof. Dr. Hamka di dalam bukunya “Pandangan Hidup Muslim” menjelaskan dengan amat menarik tentang makna istiqamah. Beliau menukilkan: “Kita akan mengembara di dalam hidup. Kita akan menempuh lautan dan daratan. Kita akan menempuh bunga kuncup dan bunga kembang. Kita akan menempuh pasang naik dan pasang surut. Kita akan menempuh angin sepoi dan angin puting-beliung. Kita bertemu dengan yang benar dan yang salah, yang elok dan buruk, yang indah dan yang jelek sekalipun. Kita akan pernah merasa puas dan pernah pula merasa kecewa. Kita akan pernah merasa ragu-ragu, akan tetapi terang-benderang pun akan ada dalam jiwa kita, dan ada juga masanya berjumpa gelap dan gelita. Tetapi yakinlah bahawa satu hal tidaklah akan pernah padam, meskipun diakui dia pernah juga litup diselaputi awan, namun hilang sama sekali dia tidak.
 
Yang satu itu ialah kepercayaan kepada adanya Tuhan! Kepercayaan yang satu itulah yang disuruh pelihara baik-baik, dipegang teguh-teguh, sebab inilah ‘pangkal tempat bertolak’, dan ini pulalah keputusan dari segala hukum.
 
Kalau di dalam alam besar cakerawala ada matahari yang tidak pernah padam cahayanya, maka di dalam alam kecil iaitu insan pada diri kita, kepercayaan itulah mataharinya. Tetap memelihara dan memegang kepercayaan itu, itulah bernama “istiqamah”.

Maka tegaklah dengan teguh, istiqamahlah, laksana batu karang di hujung pulau, menerima hempasan segala ombak dan gelombang yang menggulung; setiap ombak dan gelombang datang, setiap itu pula ia membawa zat yang akan menambah kukuh dirinya.
 
Tegaklah dengan teguh, istiqamahlah, laksana sebatang pohon beringin di tengah padang; menerima segala angin sepoi dan angin badai. Kadang-kadang berderak-derik, laksana akan terbang runtuh, terhoyong ke kiri dan ke kanan. Demi angin berhenti dan alam tenang, dia tegak pula kembali dan uratnya bertambah terhunjam ke petala bumi.
 
Kemudian dibuka pintu seluas-luasnya buat kita berjuang mencari diri di dalam arena hidup. Kepercayaan dan keyakinan itu hendaklah dipelihara baik-baik, diasah dan diasuh; dijadikan ‘tujuan hidup’. Sehingga akhirnya tidak membelok kepada yang lain, dan tidak berbilang, tidak dua dan tidak pula tiga, akan tetapi ‘hanya satu’. Di sini kepercayaan tadi mendapat salurannya yang wajar. Itulah dia ‘tauhid’. Keesaan kepercayaan, atau pemusatan kepercayaan.

Justeru, cubalah pasang dan susun jiwa kembali. Kembali ke dalam istiqamah, nescaya terbukalah kembali hijab. Nescaya hilanglah bayang-bayang dari sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Mencari persesuaian istiqamah pada diri dan mustaqim pada jalan, itulah perjuangan hidup kita. Asalkan istiqamah tak pernah lepas, jalan itu pasti bertemu.”

“Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa-jiwa kami dan kejelekan amalan-amalan kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada yang menyesatkannya. Dan barangsiapa disesatkan oleh Allah maka tidak akan ada yang memberi petunjuk kepadanya.” – HARAKAHDAILY 14/11/2016

Share on Myspace