Latih pengendali homestay

USTAZ IDRIS AHMAD | .

Butiran 020500 Pembangunan Prasarana

Kementerian kena melatih juga untuk pengendali homestay supaya menepati dengan jenama homestay. Kadang-kadang  tidak menepati aspek kebersihan seperti tandas kotor, cadar yang tidak disalin. Sedangkan kita bayar untuk mendapat keselesaan, tetapi apa yang berlaku sebaliknya.

Saya memohon peruntukan untuk jeti di Kuala Sepetang supaya dinaik taraf, kerana yang ada sekarang agak daif. Setiap minggu kedatangan pelacong  lebih seribu orang. Begitu juga kawasan klip di Kampung Dew perlu diberi perhatian serius.

Saya sebut macam mana wujud kolam udang berhampiran dengan tempat hinggap dan pembiakan kelip-kelip di kawasan tersebut. Lampu kolam udang mengganggu kehidupan kelip-kelip. Ia boleh rosak kelip-kelip dan pupus kelip-kelip.

Sepatutnya kolam tersebut buatlah di tempat lain, banyak lagi tanah tempat lain, kenapa tempat itu yang menjadi pilihan.

Saya minta supaya memberi bantuan untuk mereka yang hendak terlibat dalam industri kelip-kelip untuk membeli bot yang agak selesa untuk membawa pelancong.

Bukit Gantang yang terkenal kawasan buah-buahan.

Program menggalakkan pelacongan untuk membawa pelancong ke dalam kebun terutama musim buah-buahan. Secara tidak langsung ia akan menggalakan pertumbuhan industri hiliran dan produk buah-buahan tempatan seperti jem buah-buahan, lempuk dan sebagainya.

Butiran 020300 Pelesenan Pelancongan

Ada syarikat pengendali umrah yang tidak jujur. Macam mana kalau jamaah tidak jadi pergi dan apakah syarat-syarat wang wajib bagi balik kepada jamaah setelah tolak wang pengurusan dan kerugian. Berapa peratus kena bagi balik kepada jamaah. Setakat ini berapa banyak syarikat yang diambil tindakan kerana kes menipu jamaah umrah.

Petikan ucapan Ahli Parlimen Bukit Gantang, Ustaz Idris Ahmad ketika membahaskan RUU Perbekalan 2017 Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan di Dewan Rakyat pada 21 November 2016.

Video

Share on Myspace