Perkongsian Dari Parlimen 47

NASRUDIN HASSAN | .

Perkongsian Dari Parlimen. 47
Soalan dalam sesi Ministers' Question Time (MQT)

Tuan Haji Nasrudin bin Hassan [Temerloh] minta MENTERI PENDIDIKAN TINGGI menjelaskan pendirian dan perancangan Kementerian terhadap cadangan mewujudkan dana wakaf pendidikan tinggi di peringkat Persekutuan

Jawapan daripada Menteri Pendidikan Tinggi.

- Kementerian mengakui kepentingan wakaf sebagai sumber pendanaan alternatif kepada pembiayaan pendidikan tinggi negara.

- Ini juga telah dirangkumkan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) 2015-2025

- Sistem wakaf telah dilaksanakan di peringkat universiti awam tetapi bukan di peringkat persekutuan. Sebahagian universiti yang terlibat adalah UKM, USM, USIM dan UPM.

- Kementerian ada mengeluarkan buku panduan khusus untuk membantu perlaksanaan wakaf di universiti-universiti dalam membentuk sistem wakaf tersendiri.

SOALAN TAMBAHAN MP TEMERLOH

Justeru itu, apakah strategi kerajaan bagi menarik minat syarikat-syarikat korporat supaya terlibat dalam dana wakaf pendidikan tinggi negara.

Sebab antara cabaran yang besar dalam melaksanakan sistem dana wakaf ialah mendapatkan kesanggupan syarikat korporat terutamanya milik orang Islam bagi mewakafkan sebahagian daripada perolehan mereka kepada tabung dana wakaf pendidikan negara.

Jawapan daripada Menteri Pendidikan Tinggi.

- Satu pasukan telah ditubuhkan untuk memberitahu kepada rakyat mengenai kepentingan wakaf

- Kerjasama yang baik bersama Majlis-Majlis Agama Negeri dalam membangunkan dan memberi penerangan mengenai sistem wakaf.

Nasrudin Hassan
Ahli Parlimen Temerloh
20 Oktober 2016 | 19 Muharram 1438 - HARAKAHDAILY 20/10/2016

Share on Myspace